Duizenden kinderen zitten onnodig thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit vertelt de voormalig ombudsman Marc Dullaert vandaag in de Volkskrant. Volgens Ieder(in) is de oplossing simpel: stel de behoeften van kind en ouders centraal.

Ieder(in) heeft er met collega-organisaties al eerder op gewezen dat een deel van de scholen onvoldoende investeert in de relatie met de ouders van kinderen met een beperking. De school gaat niet uit van wat het kind nodig heeft maar verschuilt zich achter protocollen en procedures. Kinderen krijgen hierdoor geen passende onderwijsplek of niet de juiste ondersteuning. Dit leidt uiteindelijk tot thuiszitten.

De oplossing voor het probleem is in wezen simpel. Scholen moeten maatwerk gaan bieden; dit is de enige manier om uitval en thuiszitten te voorkomen. Daarnaast is het van groot belang dat alle betrokkenen met elkaar om tafel gaan als het met een kind niet lekker loopt. Daarmee doelen we op de intern begeleider/zorg coördinator van de school, de ouders, mensen van het wijkteam, leerplicht ambtenaar. Nu wordt er vaak veel te lang gewacht, waardoor de situatie ontspoort en de onderlinge verhoudingen verstoord raken.

Zie ook onze eerdere brief aan de Kamer over de relatie tussen school en ouders.

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over