Nadat de Tweede Kamer op 15 maart in 2e termijn instemde met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap, is hierover op 19 april in de Eerste Kamer gesproken. Daarbij is schriftelijke inbreng geleverd door de fracties van de SGP en D66. Ieder(in) steunt het wetsvoorstel waarmee de overheid extra wordt aangespoord om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.

Eerste Kamer is nu aan zet

Als de schriftelijke vragen beantwoord zijn, is het wetsvoorstel klaar voor plenaire behandeling én stemming in de Eerste Kamer. Die stemming is dan echt de laatste stap in een jarenlang traject. Er is daarbij wel een tweederde meerderheid nodig. Als de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel stemt, volgt alleen nog de ondertekening door de koning.

Toegankelijkheid vanuit sociaal model

Het voorstel sluit aan bij de veranderende opvatting in de samenleving om niet alleen vanuit een medisch model maar juist ook vanuit een sociaal model te werken aan toegankelijkheid, participatie op voet van gelijkheid en inclusie voor iedereen. En om toegankelijkheid, inclusie en waar nodig maatwerk in zorg, ondersteuning en voorzieningen te verbeteren.

Opdracht om VN-verdrag verder in praktijk te brengen

Bij de bespreking in de Tweede Kamer werd al benadrukt dat het aannemen van dit wetsvoorstel wordt beschouwd als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Dat vinden wij een mooie opdracht die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin mensen met een beperking op voet van gelijkheid met mensen zonder beperking kunnen deelnemen.

Ieder(in) hoopt dat de leden van de Eerste Kamer hier net zo over denken en de invoering van deze Grondwetswijziging weer een stap verder brengen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over