In het VN-verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem, waar kinderen met en zonder beperkingen samen leren en spelen. In Nederland is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. In haar jaarlijkse rapportage over invoering van het VN-verdrag pleit het College voor de Rechten van de Mens voor een geleidelijke invoering van inclusief onderwijs.

Het College voor de Rechten van de Mens sprak op 28 maart met Tweede Kamerleden van VWS over de rapportage VN-verdrag Handicap in Nederland 2017. Het college is in Nederland de toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Daarom maken ze jaarlijks een rapportage met de stand van zaken. Het college doet daarbij ook aanbevelingen voor naleving van het verdrag. De rapportage is gericht aan de Nederlandse regering; de regering is verantwoordelijk voor uitvoering van het verdrag.

Geleidelijk

Op grond van het VN-verdrag heeft ieder kind recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Dat is nu in Nederland zeker geen vanzelfsprekendheid. Het college beseft dat niemand zit te wachten op enorme stelselwijzigingen in het onderwijs. Het is belangrijk dat geleidelijk gewerkt wordt aan de invoering van inclusief onderwijs.

Heldere definitie

Het college vraagt aan de regering duidelijk te maken wat inclusief onderwijs precies inhoudt en daarbij een heldere definitie te formuleren. Het college heeft nog geen uitspraak gedaan over het in stand houden van twee gescheiden onderwijssystemen: speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Een grote groep ouders vindt dat speciaal onderwijs voor hun kind meer kansen biedt, ook al zijn deze scholen vaak verder van huis.

Makkelijk verwezen

Het College constateert dat het huidige onderwijssysteem in de hand werkt dat kinderen met een beperking of chronische ziekte gemakkelijk verwezen worden naar een school voor speciaal onderwijs. Hierdoor ligt uitsluiting op de loer. Dat is juist niet waar het VN-verdrag voor staat.

Kiezen

Het college merkt verder op dat ouders nu niet kunnen kiezen naar welk type onderwijs hun kind gaat.

Ieder(in) en Defence for Children

Ieder(in) kan zich vinden in de aanbevelingen die het college doet. Naar aanleiding van de rapportage van het college stuurden Ieder(in) en Defence for Children een brief naar de Tweede Kamer, samen met een factsheet van Defence for Children over het onderwijsartikel in het VN-verdrag (artikel 24). Ieder(in) en Defence for Children werken samen aan de invoering van inclusief onderwijs.

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Downloads:

1465_Rapportage_VN-verdrag_handicap_in_Nederland_2017.pdf – PDF (4 MB)
1466_Brief_aan_Tweede_Kamer_over_VN-verdrag_en_inclusief_onderwijs.pdf – PDF (200 KB)
1468_Factsheet_Inclusief_onderwijs_als_kinderrecht_-_Defence_for_Children.pdf – PDF (145 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over