Voor veel mensen zijn de maatregelen om energiekosten te verlagen niet voldoende. Veel mensen zijn hierdoor onzeker hoe zij rond moeten komen wanneer energieprijzen verder stijgen. Dit treft ook veel mensen die meer energiekosten hebben vanwege hun beperking. Gemeenten kunnen deze financiële problemen en zorgen wegnemen. Bijvoorbeeld door beleid te maken dat inwoners kan compenseren voor sterk gestegen energiekosten. De Sociale Alliantie waar Ieder(in) onderdeel van is, roept gemeenten daarom op tot actie. 
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.

Vijf actiepunten

De Sociale Alliantie vraagt de gemeenten om op vijf punten actie te ondernemen: 

 1.  Verruim het minimabeleid want de energietoeslag is ontoereikend. 
 2. Zet versoepeling van de participatiewet nu al in.
  De participatiewet wordt minder streng in de komende jaren. Dat betekent onder andere dat mensen in de bijstand meer giften mogen ontvangen en meer mogen bijverdienen als ze gaan werken. De Sociale Alliantie roept gemeenten op dit nu alvast door te voeren.
 3. Vergoed hogere energiekosten door een beperking via de Wmo.
  De Sociale Alliantie vraagt aandacht voor mensen die vanwege hun beperking extra energiekosten maken. Denk aan een luchtdrukpomp, een elektrische rolstoel of hogere stookkosten. Gemeenten kunnen inwoners hiervoor compenseren via de Wmo.
 4. Investeer in ervaringsdeskundigheid.
  Door samen met ervaringsdeskundigen beleid te maken, ga je effectief armoede tegen.
 5. Wijs bewoners actief op de mogelijkheden voor inkomensondersteuning. 

Download hieronder de oproep tot actie. 

Deel dit bericht

Meer nieuws over