Om diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart tegen te gaan, is in januari 2011 een centraal registratiesysteem ingevoerd. Nog te weinig gemeenten doen hieraan mee. Om gemeenten te stimuleren wel deel te nemen, brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) nu een e-magazine uit. Dit e-magazine is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en de CG-Raad.

De CG-Raad is blij met het initiatief voor dit elektronisch tijdschrift. Het tijdschrift licht gebruikers en gemeenten in eenvoudig taalgebruik voor over het registratiesysteem en maakt het belang van het registratiesysteem voor alle partijen inzichtelijk.
Voor mensen met een beperking is de gehandicaptenparkeerkaart niet zomaar een handigheidje, maar een belangrijk hulpmiddel. Dit blijkt uit een aansprekend filmpje met Annemieke B̦kkerink.  Haar GPK is gestolen. Het brengt veel rompslomp met zich mee om een nieuwe aan te vragen.

Rompslomp voorkomen
Als alle gemeenten gebruikmaken van het registratiesysteem, krijgen veel gebruikers het een stuk gemakkelijker. Zo wordt de kaart direct geblokkeerd en hoeven ze geen aangifte meer te doen bij de politie. Bovendien kunnen ze direct naar het gemeentehuis om een nieuwe kaart aan te vragen. Maar als niet alle gemeenten meedoen aan centrale registratie, kan een gehandicaptenparkeerkaart nog wel oneigenlijk worden gebruikt in een gemeente die nog niet aan centrale registratie doet.

Bezwaren gemeenten registratiesysteem
Gemeenten die nog niet gebruikmaken van het registratiesysteem vrezen dat deelname te veel tijd en dus te veel geld kost. Dit is niet het geval. Het gebruik van het registratiesysteem is gratis en vergt nauwelijks inspanning. Maar nog belangrijker is dat gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van hun kwetsbare burgers als ze de GPK‰Ûªs centraal registreren.

Oproep belangenbehartigers
De CG-Raad adviseert (lokale) belangenbehartigers om er bij hun gemeente op aan te dringen mee te doen aan centrale registratie. In het e-magazine staat een voorbeeldbrief die belangenbehartigers hiervoor kunnen gebruiken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over