Regel in het regeerakkoord de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dit vragen de CG-Raad, Platform VG, NPCF, Platform GGZ en Per Saldo in een brief aan de informateurs.

In de brief wijzen de organisaties erop dat Nederland inmiddels ver achterloopt bij de rest van de wereld. Wereldwijd hebben 120 landen het Verdrag nu geratificeerd. In Europa bevindt Nederland zich in de groep achterblijvers, met landen als Malta en Polen.

Vorige kabinetten

Het VN-Verdrag is door Nederland al in 2007 ondertekend. Maar om het hier volledig rechtsgeldig te maken moet het ook nog met een invoerings- en goedkeuringswet worden bekrachtigd. De laatste twee kabinetten hebben toegezegd dit te doen, maar daarvan is niks terecht gekomen. De patiënten- en gehandicaptenorganisaties dringen er daarom op aan om in het regeerakkoord een duidelijke afspraak te maken over snelle ratificatie van het verdrag.

Het VN-verdrag is voor mensen met een beperking van wezenlijk belang. Het verdrag geeft aan dat mensen met een beperking het mensenrecht(!) hebben om aan de samenleving mee te doen. Dit betekent onder meer dat informatie, werk, onderwijs, gebouwen en vervoer toegankelijk voor deze groep moeten zijn.

Ongelijkheid bestrijden

Dit ideaalplaatje hoeft niet meteen gerealiseerd te worden. Maar vrijblijvend is het verdrag zeker niet. De overheid moet planmatig ongelijkheid en achterstanden gaan bestrijden. Daarbij moet ze heel duidelijk aangeven wanneer de tussendoelen en het einddoel gehaald zullen worden. Met andere woorden, ratificatie van het verdrag versterkt zowel de rechtspositie als maatschappelijke positie van mensen met een beperking.

De organisaties wijzen er in de brief tot slot op, dat het komende kabinet – door het VN-verdrag prioriteit te geven – kan laten zien dat het echt een regering voor alle Nederlanders is.

Meer over VN-verdrag

Downloads:

361_20120928_Brief_VN_verdrag_aan_informateurs-1.pdf – PDF (162 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over