De Coalitie voor Inclusie doet een dringend beroep op het kabinet om het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking nu snel te bekrachtigen. Dat schrijft de Coalitie voor Inclusie in een brief aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Op 29 maart vond in Utrecht de grote landelijke manifestatie, VN-verdrag Waarmaken‚ plaats. Ruim 1300 mensen kwamen bij elkaar om het belang van spoedige Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag te benadrukken. Tegelijkertijd kwamen er echter berichten naar buiten dat er geen draagvlak in het kabinet is om het Verdrag daadwerkelijk te implementeren.

Resolutie

De brief aan de staatssecretaris gaat vergezeld van de resolutie die op de manifestatie in Utrecht is aangenomen. In die resolutie wordt uitgewerkt wat het verdrag in de praktijk moet gaan betekenen. Zoals goed onderwijs voor iedereen en een toegankelijk openbaar vervoer.

In de brief wordt ook een handreiking aan de staatssecretaris gedaan, De coalitie voor Inclusie en de daarin samenwerkende organisaties zijn van harte bereid een bijdrage te leveren aan het realiseren van het noodzakelijke actie-/implementatieplan [ .] Wij realiseren ons dat de implicaties van ratificatie van het VN-verdrag niet onderschat moeten worden. Deze mogen echter nooit een reden zijn af te zien van bekrachtiging van het VN-verdrag.

Bekijk hier de brief van de Coalitie van Inclusie aan de staatssecretaris van VWS.

369_20110401_brief_aanstaatssecretarisVWS_resolutie_VNVerdrag_waarmaken-1.pdf – pdf (104 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over