In het regeerakkoord stond nog heel stoer dat het kabinet toewerkt naar inclusief onderwijs. Maar inmiddels blijkt dat het daarvoor tot 2035 de tijd wil nemen. En dus hebben we hierover een ‘brandmail’ gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Daarnaast hebben we samen met andere organisaties de commissie gewezen op de talrijke knelpunten die in het huidige passend onderwijs nog moeten worden verholpen.
decoratief

In de brandmail wijzen we de commissie erop dat het huidige onderwijs veel kinderen met een beperking of chronische ziekte uitsluit. Inclusief onderwijs moet daar een eind aan maken. Daarom vragen we de commissie het kabinet aan te sporen meer lef en urgentie te tonen bij het realiseren van inclusief onderwijs. De mail is voor een aantal Kamerleden reden geweest om een gesprek met Ieder(in) te plannen.

Los structurele problemen in het onderwijs op

De onderwijscommissie spreekt op 30 maart over passend onderwijs. Ieder(in) heeft samen met Balans, Ouders & Onderwijs en een groot aantal andere organisaties twee brieven gestuurd met verbeterpunten.

In de eerste, algemene brief wordt gesteld dat passend onderwijs nog weinig heeft veranderd. Zo worden leerlingen nog steeds geweigerd door scholen als er een vermoeden is dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs vraagt daarom om steviger ingrijpen en het oplossen van structurele problemen in het onderwijs. Nodig is investeren in kleine klassen, meer handen in de klas en ondersteunen en toerusten van (onderwijsondersteunend) personeel op alle scholen. Zodat leraren beter onderwijs kunnen verzorgen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Maak combinatie van zorg en onderwijs snel mogelijk

In de tweede brief wordt meer in detail ingegaan op specifieke problemen die zich voordoen in het (passend) onderwijs. Zoals de combinatie van zorg en onderwijs. Om de problemen op dit punt op te lossen, gaan er experimenten van start die vijf jaar duren. Maar kinderen met een beperking en hun ouders kunnen niet zo lang wachten op een oplossing, schrijven de organisaties. Want zorg is voor deze kinderen een randvoorwaarde om naar school te kunnen gaan.

Verder komen in de brief onder meer nog aan de orde de bekostiging van zorg in onderwijstijd via een pgb en de noodzaak van afstandsonderwijs voor thuiszitters.

Hieronder kan je de mail van Ieder(in) en de twee brieven downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over