Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties – waaronder Ieder(in) – heeft de Tweede Kamer een pamflet gestuurd met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Aanleiding voor het opsturen van het pamflet is het algemeen overleg dat de Kamerleden op 10 oktober voeren over de aanpak van armoede en schulden.

De organisaties wijzen erop dat het besteedbaar inkomen van minima de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen, terwijl de vaste lasten voor bijvoorbeeld huur, energie en voedsel en voedsel wel sterk zijn toegenomen. Ieder(in) is een van de ondertekenaars, omdat mensen met een beperking relatief vaak een laag inkomen hebben en omdat voldoende inkomen nodig is om mee te kunnen doen aan de samenleving.

De organisaties doen 13 voorstellen om het besteedbaar inkomen van minima te verbeteren. Het gaat onder meer om:

  • Het terugdraaien van een bezuiniging op de huurtoeslag uit 2012.
  • Het verhogen van het netto minimumloon en netto sociaal minimum.
  • Het beter toegankelijk maken van inkomensondersteunende maatregelen en toeslagen.
  • Ondertekenaars oproep

Naast de Woonbond en Ieder(in) is het pamflet ondertekend door de Armoedecoalitie Utrecht, ATD Vierde Wereld, Federatie Opvang/RIBW Alliantie, FNV – minimumlooncampagne Voor 14, Gemeente Utrecht, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie en SUNN

Hieronder kunt u het pamflet downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over