Mensen met een beperking in AWBZ-instellingen houden nu al te weinig geld over om te kunnen participeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De CG-Raad en Platform VG vragen de Kamer daarom om verdere inkomensachteruitgang te voorkomen.

De organisaties schrijven dit in een brief aan de Kamer vooruitlopend op het Algemeen Overleg over de AWBZ dat binnenkort plaatsvindt. Uit het Nibud-rapport blijkt dat een Wajonger in een instelling door het afschaffen van de belastingaftrek, de Wtcg en de compensatie eigen risico zelfs onvoldoende geld overhoudt voor basisbehoeften. Voor mensen op bijstandsniveau dreigt een nog slechtere inkomenssituatie.

Zak- en kleedgeld

Het kabinet was bovendien van plan om het inkomen van mensen in instellingen terug te brengen naar het niveau van zak- en kleedgeld. Hierdoor zou hun inkomenssituatie nog verder verslechteren. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn bijna 250 miljoen ter beschikking gesteld om die maatregel te verzachten.

Uit een recente brief van de staatssecretaris blijkt dat deze maatregel onvoldoende is om de inkomensachteruitgang te repareren. Wajongers in een instelling gaan er vanaf 2014 per maand 40 euro op achteruit als alle kabinetsplannen doorgaan. Voor ouderen en mensen die al op zak- en kleedgeld zitten, is de achteruitgang 33 euro per maand.

De CG-Raad en Platform VG roepen de staatssecretaris op om ervoor te zorgen dat mensen in een AWBZ-instelling voldoende inkomen overhouden om naar vermogen te kunnen participeren. Ze willen hierover graag met de staatssecretaris in gesprek.

Andere AWBZ-onderwerpen

In de brief aan de Kamer vragen de CG-Raad en Platform VG verder aandacht voor de volgende onderwerpen:
– het hoge tempo van de hervorming van de langdurige zorg;
– verlaging van de PGB-tarieven;
– de problemen met vervoer naar de dagbesteding;
– upcoding van indicaties door instellingen.

Downloads:

24_20131003_Brief_bijdrage_algemeen_overleg_AWBZ-1.pdf – PDF (474 KB)
25_201306_Nibud_rappot_Inkomsten_en_uitgaven_van_intramuraal_wonende_Wajongers-1.pdf – PDF (523 KB)
26_20131009__Kamerbrief_Samenhang_Wetsvoorstellen_Zorgkosten_Chronisch_zieken_gehandicapten_en_bewoners_intramurale_instellingen.pdf – PDF (487 KB)

Deel dit bericht