De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionele hulpverleners doorgewerkt aan verbetervoorstellen voor de jeugdhulp. Zij stelden hiervoor een inhoudelijke agenda op. Die agenda is een uitnodiging aan Rijk en gemeenten om weer samen aan de slag te gaan met de verbeteringen nadat er door gelddiscussies en aangekondigde bezuinigingen een impasse was ontstaan.

De partijen vinden het van groot belang dat rijk en gemeenten hun onderlinge discussie over geld oplossen en dat het werken aan verbeteringen niet overschaduwd mag worden door de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen. Met bezuinigingen of hogere eigen bijdragen dreigt de rekening opnieuw bij kinderen en gezinnen te worden neergelegd. Betaalbare en toegankelijke jeugdhulp raken dan steeds verder uit zicht, laten de ondertekenaars weten aan gemeenten en Rijk.

Rijk en gemeenten zijn nodig

De partijen geven ook aan dat ze niet kunnen wachten tot Rijk en gemeenten weer aanschuiven. “Als we niets doen worden honderdduizenden kinderen en gezinnen, die jeugdhulp nodig hebben, minder snel en goed geholpen dan waar ze recht op hebben. Duizenden professionals en vrijwilligers in de jeugdhulp komen niet toe aan de hulp die ze kinderen en gezinnen willen bieden. Honderden jeugdhulpinstellingen kunnen niet optimaal de faciliteiten bieden die nodig zijn voor goede jeugdhulp.”

‘Onze jeugd verdient beter’

De afgelopen maanden hebben de negentien partijen daarom doorgewerkt met suggesties en voorstellen die sinds de zomer van 2021 door werkgroepen zijn aangedragen voor de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 – toen Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals nog samen optrokken.
In de nu aangeboden agenda ‘Onze jeugd verdient beter’ staan de inhoudelijke acties en de voorwaarden waaronder een doorstart kan worden gemaakt voor de verbetering van de jeugdhulp.

Hieronder staat de Agenda Verbetering Jeugdhulp ‘Onze jeugd verdient beter’ en de aanbiedingsbrief aan Rijk en gemeenten.

Deel dit bericht

Meer nieuws over