Het is hard nodig dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt met een overkoepelde visie op de komende decentralisaties binnen het sociale domein. Dit schrijven de CG-Raad en Platform VG in een brief aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Als het vertrekpunt overal hetzelfde is, kunnen de decentralisaties echt bijdragen aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Deze overkoepelende visie ontbreekt tot nu toe.

Het Kabinet is voornemens de nieuwe Wmo 2015, Participatiewet, Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) en de Jeugdwet per 1 januari 2015 in te voeren. Maar zonder een heldere, eenduidige visie op decentralisatie en de opbouw van een inclusieve samenleving, ontbreekt het in de wetstrajecten aan de noodzakelijke samenhang en doelgerichtheid.

Regel de medezeggenschap

Ook dringen de CG-Raad en Platform VG er in de brief op aan dat de medezeggenschap van mensen met een beperking op het gemeentelijk beleid goed wordt geregeld. In de praktijk zien we namelijk steeds vaker dat de mogelijkheden tot beïnvloeding in het gedrang raken door de toename van samenwerking tussen gemeenten onderling. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Op woensdag 30 oktober vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over de voortgang van de decentralisaties in het sociale domein.

Deel dit bericht

Meer nieuws over