Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks leven lopen nog te vaak vast. Dit staat in de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Zij monitoren de naleving van het VN verdrag Handicap. Het College roept op om wetgeving en uitvoering te verbeteren.

Volgens het College is de overheid met het actieplan hulpmiddelen een goede weg ingeslagen om de toegang tot hulpmiddelen te verbeteren. Toch roept het College de overheid op verder te gaan. Ieder(in) ondersteunt deze oproep: het is belangrijk dat zowel landelijk als in gemeenten wordt gewerkt aan een betere wetgeving en uitvoeringspraktijk van hulpmiddelen. En dat mensen met een beperking hier goed bij betrokken worden. Wij zetten de belangrijkste bevindingen uit het rapport hieronder op een rij.

Toegang moet makkelijker

Hoe je een hulpmiddel krijgt, hangt af van verschillende wetten. De versnippering die hier door ontstaat brengt veel knelpunten mee voor mensen met een beperking. Het College wil dat mensen niet steeds opnieuw moeten bewijzen dat zij een hulpmiddel nodig hebben om zich te verplaatsen. Het College adviseert een onderzoek te doen naar hoe het verstrekken van hulpmiddelen onder één regeling kan komen.

Betrek ervaringsdeskundigen bij zorginkoop

Het rapport beveelt gemeenten aan om ervaringsdeskundigheid te betrekken bij het afsluiten van contracten met hulpmiddelenleveranciers. Ook adviseert het College om voordat een gemeente een contract afsluit te onderzoeken of het aanbod van leveranciers voldoende is om vakkundige en goede service te bieden bij aankoop, onderhoud en reparaties.

Stapeling zorgkosten

De stapeling van zorgkosten is voor mensen met een beperking een knelpunt. De kans op financiële problemen is groot. Het College roept de centrale overheid op te onderzoeken welke aanvullende maatregelen de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking kunnen verminderen.

Verder in gesprek

Op 14 december staat de leden- en netwerkbijeenkomst van Ieder(in) in het teken van hulpmiddelen en mobiliteit. Wij gaan met een vertegenwoordiger van het College en geïnteresseerden in gesprek over wat nodig is om wetgeving en uitvoering rond hulpmiddelen merkbaar te verbeteren. Lees hier alles over de netwerkbijeenkomst Hulpmiddelen en Mobiliteit en meld je aan.

Bekijk hier de volledige rapportage op de website van het College.

Lees hier een interview met Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen van het College voor de Rechten van de Mens.

Deel dit bericht

Meer nieuws over