Eén miljoen mensen in Nederland komt nauwelijks rond. Hun inkomen is te laag om de vaste lasten van te betalen en om mee te kunnen doen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen doet de Landelijke Armoedecoalitie daarom een oproep aan politieke partijen om bestaanszekerheid van mensen te vergroten. De oproep ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’ wordt gelanceerd op 10 maart tijdens het verkiezingsdebat van de Landelijke Cliëntenraad.

Zorg voor bestaanszekerheid

De Landelijke Armoedecoalitie waar Ieder(in) onderdeel van is, doet zes voorstellen om de bestaanszekerheid van mensen de komende kabinetsperiode te vergroten. Hard nodig want met de coronapandemie neemt het aantal mensen in armoede alleen maar toe. Vooral mensen met flexibele banen zijn in de knel gekomen, zoals ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of 0-uren contracten en mensen met een (arbeids)beperking. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt en ontvangen een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een onzekere ‘status’, worden eveneens getroffen: het aantal ‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie de politiek op om in te zetten op:

1          Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
2          Geen onnodige verhoging van schulden;
3          Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
4          Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
5          Vermindering van woon- en energielasten voor minima;
6          Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

Bekijk hier het uitgebreide advies.

Lees hier de oproep van de Armoedecoalitie.

Op 10 maart wordt een Verkiezingsdebat ‘Toekomst van bestaanszekerheid‘ georganiseerd in Pakhuis De Zwijger ism LCR en Landelijke Armoedecoalitie.

Deze oproep wordt gedaan door de Landelijke Armoedecoalitie, bestaande uit de volgende organisaties: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.
De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

De oproep wordt tevens ondersteund door: Stichting Eropaf; André Moerman, Schuldinfo; Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht; Roeland van Geuns lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam; Tamara Madern, lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ Hogeschool Utrecht.

Deel dit bericht

Meer nieuws over