Help mee de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen voor mensen met een verstandelijke beperking beter begrijpelijk te maken! Die oproep doet Ieder(in), samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties, aan alle lijsttrekkers van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op 15 maart. Want ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat zij hun stem kunnen uitbrengen. En hiervoor is het belangrijk dat informatie over de verkiezingen toegankelijk en begrijpelijk is, voor iedereen.
decoratief.

Begrijpelijke informatie helpt om te kunnen kiezen

Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen niet lezen of vinden lezen moeilijk. Het gaat om een grote groep mensen die de informatie over verkiezingen of de plannen van politieke partijen niet goed begrijpen. Of ze begrijpen niet (goed) wat stemmen is of wat verkiezingen zijn. Daardoor is het voor hen lastig om keuzes te maken. Door begrijpelijke informatie en hulp en ondersteuning te bieden, kunnen ze die keuzes wel zelf maken.

Brief en filmpje

In een gezamenlijke brief van ProDemos, ASVZ, LFB, Philadelphia, ProDemos, Reinaerde, Zorgbelang Inclusief, VGN en Ieder(in) vragen we de lijsttrekkers en hun politieke partijen mee te helpen de Provinciale Statenverkiezingen begrijpelijk en toegankelijk te maken. In de brief zit ook een link naar een filmpje. Hierin stellen mensen met een verstandelijke beperking vragen aan de politiek. Aan de lijsttrekkers wordt gevraagd deze vragen ook met een filmpje, in begrijpelijke taal te beantwoorden.

Lees hier de gezamenlijke brief aan de politieke partijen

Stem jij ook?-project ProDemos

ProDemos ondersteunt via het Stem jij ook?-project kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én professionals en naasten met verkiezingsactiviteiten. Er is o.a. een verkiezingskrant, een website met uitleg en een online workshop. Ga voor alle informatie over het Stem jij ook?-project en andere verkiezingsactiviteiten van ProDemos naar www.prodemos.nl/verkiezingsactiviteiten

Ieder(in)-themapagina Toegankelijke verkiezingen

Ieder(in) heeft op haar website de themapagina ‘Toegankelijke verkiezingen’ gepubliceerd, speciaal voor lokale belangenbehartigers, mensen met een beperking die willen gaan stemmen, organisaties die de verkiezingen organiseren, politici die campagne voeren en mensen met een beperking die zelf de politiek in willen. Op deze pagina staat heel veel nuttige informatie en vind je tips over toegankelijke verkiezingen.

Deel dit bericht