Vandaag spreekt de Kamer over de bouwregelgeving. Ieder(in) roept de minister op om eindelijk een grote stap te zetten in het verbeteren van de bouwregelgeving. We willen dat er in ieder geval extra toegankelijkheidseisen worden gesteld aan nieuwbouwappartementen groter dan 70 m2.

De minister heeft toegezegd om enkele verbeteringen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit) in te voeren. Deze aanpassingen zijn absoluut belangrijk voor toegankelijkheid, maar hebben onvoldoende impact. We moeten voorkomen dat er – juist nu de regering er alles aan doet om de woningbouw vlot te trekken – de komende jaren veel ontoegankelijke woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Daarom zijn extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen groter dan 70m2 hard nodig. De regering heeft hiernaar onderzoek na onderzoek laten doen, totdat uiteindelijk onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw uitwees dat de eisen tot hoge kosten zouden leiden. Maar andere onderzoeken gaven juist een positief beeld.

Maatschappelijke baten moeten meetellen

Ieder(in) is van mening dat een beslissing over het verbeteren van toegankelijkheid niet alleen van economische afwegingen moet afhangen. Maatschappelijke baten, zoals het effect op de inclusie van mensen met een beperking en het voldoen aan de bepalingen van het VN-verdrag Handicap, moeten in de afweging worden meegenomen. We roepen de Kamerleden op om voor de invoering van de toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen te pleiten.

Lees hieronder de brief aan de kamer en het artikel in Wmo Magazine over rigo rapport.

Brief Tweede Kamer – Actieplan bouw – 18 november 2019 – pdf
Artikel Wmo magazine – Brief Ollengron toegankelijkheid bouw – november 2019 – pdf

Deel dit bericht

Meer nieuws over