Introductieweken zijn onvoldoende toegankelijk voor studenten met een beperking of chronische ziekte. Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), studentenorganisaties en Ieder(in) roepen organisatoren op om dit te veranderen. Ervaringsdeskundige studenten delen acht tips voor een toegankelijke introductieweek.
Jongeren zitten in een groepje in de zon op het gras van een evenmententerrein.

Met de oproep geven de initiatiefnemers gehoor aan signalen van studenten met een beperking die bij de start van hun studie niet konden deelnemen aan de introductieweek of tegen problemen aanliepen. Bijvoorbeeld door ontoegankelijke gebouwen, een te intensief programma of sociale drempels zoals onbegrip.

Joyce van der Wegen, programmamanager van het ECIO: “Voor aankomende studenten is de introductieweek een belangrijk moment om nieuwe vrienden te maken en de campus te leren kennen. Als studenten niet kunnen deelnemen aan de introductieweken beginnen ze hun studie met 1-0 achter”.

Acht tips voor toegankelijke introductieweken

Om hier verandering in te brengen deelt ECIO, samen met Ieder(in), ISO, LSVb, JongPit en JOBmbo, tips van ervaringsdeskundige studenten. Ze roepen alle onderwijsinstellingen en organisatoren van introductieweken op om deze acht tips te gebruiken:

  1. Betrek studenten met een ondersteuningsbehoefte bij de organisatie
  2. Kies toegankelijke activiteiten, voorzieningen en locaties
  3. Wees duidelijk over het programma en activiteiten
  4. Zorg voor heldere informatievoorziening
  5. Zet de juiste communicatiekanalen in
  6. Zorg voor goed geïnformeerde begeleiding
  7. Houd rekening met elkaar
  8. Haal feedback op en evalueer het evenement

Demi Janssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Wij hopen dat deze tips houvast bieden aan studentenorganisaties en het onderwijs om deze drempels weg te nemen”.

Meer informatie

Bekijk de factsheet De introductieweek: hoe organiseer je die inclusief en toegankelijk? op de website van ECIO. In de factsheet vind je ervaringen van studenten en concrete voorbeelden van toegankelijkheid.

Deel dit bericht