We zoeken mensen die over hun woonervaringen willen vertellen. We zoeken daarbij naar mensen met verschillende beperkingen: mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en mensen met een chronische ziekte. We willen graag praten met mensen die zelfstandig wonen, mensen die wonen in een zorginstelling of in een kleinschalige woonvoorziening en mensen die wonen bij familie.

De informatie uit de interviews gebruiken we om een nieuwe actieplan Wonen op te stellen. Dit actieplan vormt de basis voor de belangenbehartiging rond wonen voor de komende jaren. Lees meer over de interviews op de website van PG werkt samen. Daar vindt u ook informatie over hoe en bij wie u zich kunt aanmelden. Aanmelden kan tot 1 oktober. Wij zoeken vooral nog naar mensen die wonen in een instelling.

Noot voor ledenredacties

Bent u communicatiemedewerker en/of webredacteur bij een lidorganisatie van de CG-Raad? Plaats dit bericht dan ook op uw website en/of in uw ledenblad. Bij voorbaat dank.

Deel dit bericht

Meer nieuws over