Een groot aantal maatschappelijke organisaties roept de politiek vandaag op om te stoppen met de verhuurderheffing. Deze belastingvorm die sociale verhuurders aan het Rijk moeten betalen, loopt inmiddels op tot 2 miljard euro. Hierdoor groeit het tekort aan betaalbare en geschikte huurwoningen. Dat pakt erg slecht uit voor mensen met een beperking. Daarom steunt Ieder(in) de gezamenlijke oproep tot afschaffing van de heffing en de snellere realisatie van een passende woningvoorraad.

De verhuurders schuiven de rekening van de heffing grotendeels door naar hun huurders. Dat leidt tot huurverhogingen en minder investeringen in nieuwbouw van toegankelijke woningen of aanpassingen van de bestaande woningvoorraad. Vooral voor mensen met een beperking levert dit onaanvaardbare schaarste op.

Participatie

Door de verhuurderheffing stokt bovendien de gewenste uitstroom uit GGZ-instellingen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Zonder geschikte woningen kan deze groep niet volwaardig meedoen in de samenleving. Dat is in strijd met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat Nederland vorig jaar ratificeerde.

Verantwoordelijkheid

Ieder(in) is bezorgd over de sociale huursector, want veel mensen met een beperking hebben een laag inkomen. Door hoge kosten en eigen bijdragen in de zorg staat hun koopkracht al flink onder druk. Corporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar de verhuurderheffing bemoeilijkt dit, blijkt uit eerder onderzoek van de Woonbond, Aedes en VNG.

Ondertekenaars

Daarom tekent Ieder(in) mee met de oproep aan politieke partijen om de verhuurderheffing af te schaffen. Onder oproep staan onder meer Ondertekenaars Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in), the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.

Deel dit bericht

Meer nieuws over