Ardo Menges was in de periode van 2007-2013 bestuurslid en secretaris van de CG-Raad. In die jaren was hij medeverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als vertegenwoordiger van ruim 200 patiëntenorganisaties. Ardo Menges heeft zijn bestuursfunctie voor de CG-Raad altijd consciëntieus en zorgvuldig ingevuld, met de nodige humor en relativering op z‚ n tijd.

Zijn betrokkenheid bij lokale belangenbehartiging koppelde hij aan de landelijke rol van de CG-Raad. Hierbij bracht hij ook zijn eigen ervaringsdeskundigheid in. Zijn deskundigheid als jurist heeft bovendien sterk bijgedragen aan de professionaliteit van de organisatie. Zo heeft hij een belangrijke rol gehad in de statutaire hervorming van de CG-Raad in de periode 2008-2010. Ook in de ledenvergaderingen en in de fusietrajecten van de CG-Raad was die kennis vaak van grote waarde.

Vanwege zijn gezondheid was hij in toenemende mate perioden niet in staat om bij de bestuursvergaderingen te zijn. Maar altijd kwam hij gemotiveerd weer terug en pakte zijn bestuurstaken schijnbaar onvermoeibaar weer op.

Wij danken Ardo Menges voor zijn inzet en betekenis van de vereniging en wensen zijn familie en andere naasten veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

De CG-Raad was een van de rechtsvoorgangers van Ieder(in)

Deel dit bericht

Meer nieuws over