Belangenorganisaties in de jeugdzorg, waaronder LPGGz en Ieder(in), pleiten voor afschaffing van de ouderbijdrage van de nieuwe Jeugdwet. De ouderbijdrage is niet in het belang van het kind. Het werpt een drempel op voor noodzakelijke behandeling. Bovendien sluiten de belangenorganisaties niet uit dat de uitvoering van de regeling meer kost dan dat hij oplevert.

De Tweede Kamercommissie van VWS spreekt 22 januari over de jeugdzorg. In een brief aan de Kamercommissie vragen de belangenorganisaties aan de Kamerleden er bij de staatssecretaris op aan te dringen de ouderbijdrage per onmiddellijk af te schaffen, of op z’n minst op te schorten.

De organisaties willen dat de gevolgen die de ouderbijdrage heeft voor de zorg in gezinnen en de kosteneffectiviteit eerst goed onderzocht worden.

Lees hieronder de brief, gestuurd namens de volgende organisaties:

  • Landelijk Platform GGz
  • Ieder(in)
  • Jeugdzorg Nederland
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • GGZ Nederland
  • Federatie Ovang
  • VOBC
  • Nederlands Instituut voor Psychologen
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over