Er zijn nog steeds gemeenten waar de toegang tot de jeugdhulp ver onder de maat is. Ouders en jongeren moeten erg lang wachten op passende jeugdhulp, kunnen wijkteams moeilijk bereiken en voelen zich niet serieus genomen. Daarnaast valt op dat de onafhankelijke cliëntondersteuning niet altijd onafhankelijk is en dat mensen zich zorgen maken over de wijze waarop gemeenten omgaan met hun privacy gevoelige gegevens.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in kaart. Uit de derde kwartaalrapportage blijkt dat de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten in de praktijk nog niet werkt.

Lange wachttijden en gebrekkige communicatie

De meldingen die in de kwartaalrapportage zijn geanalyseerd laten zien dat de toegang tot jeugdhulp vaak ver onder de maat is. Ouders en jongeren worden geconfronteerd met lange wachttijden en gebrekkige communicatie. Dit leidt tot onnodige vertraging. Het duurt bijvoorbeeld te lang voordat mensen een eerste gesprek hebben en er een beschikking wordt afgegeven. Ouders en jongeren hebben zelf weinig invloed op dit proces en wijkteams zijn vaak moeilijk te bereiken. Ze voelen zich niet serieus genomen en zijn niet tevreden over de manier waarop met hen wordt gepraat. En ze hebben het gevoel dat de financiën belangrijker zijn dan het bieden van goede jeugdhulp.

Drie tips voor een betere toegang tot jeugdhulp

In de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd worden drie tips aan gemeenten gegeven voor kortere wachttijden en betere communicatie richting ouders en jongeren:

  1. Zorg voor voldoende deskundigheid in het wijkteam. Ouders en jongeren ervaren dat zij vaak meer kennis hebben dan de persoon die hen moet helpen bij het beantwoorden van de hulpvraag;
  2. Verstrek meer en duidelijke informatie over het proces van zorgaanvraag aan ouders, en ook over wat hun rechten zijn. Processen zijn voor hen onduidelijk;
  3. Luister naar de vraag van kinderen, ouders en jongeren en laat deze vraag leidend zijn bij toewijzing van de hulp. Ga niet uit van financiën en contracten, maar start bij de hulp die nodig is.

UW Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz brengen de volgende kwartaalrapportage uit in januari 2016. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd? Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Monitor Transitie Jeugd – rapportage juli-september 2015
Voor het doen van een melding: zie www.monitortransitiejeugd.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over