Het inrichten van jeugdsteunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden is in volle gang. Ouders en kinderen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren door mee te denken, mee te lezen of te adviseren bij het ontwikkelen van het steunpunt. Ieder(in) heeft lang gepleit voor meer participatie van ouders en kinderen en roept daarom ouders op zich aan te melden.

Participatie van ouders en kinderen in het passend onderwijs

Het VN-verdrag Handicap zegt Niets Over Ons Zonder Ons. Bij de uitvoering van het verdrag is de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Sterker nog, de overheid en organisaties zijn verplicht ervaringsdeskundigen te betrekken.
Ieder(in) vindt het daarom belangrijk dat direct belanghebbenden worden betrokken bij het bedenken van vormen van dienstverlening waar zij gebruik van gaan maken. Zoals bij het oprichten van ouder- en jeugdsteunpunten voor passend onderwijs. Als je iets ontwerpt dan moet de gebruiker vanaf het begin worden meegenomen om mee te laten denken.

Lees meer hierover in onze berichtgeving van 20 juli 2021.
Participatie van ouders en jeugd bij ontwikkelen steunpunten voor passend onderwijs – Iederin

Aanmelden

Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten voor deze steunpunten? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband in jouw regio. Deze vind je in de schoolgids. Of meld je aan bij een regionale oudergroep.

Wil je op de hoogte blijven van de (landelijke) informatie en ontwikkelingen van de steunpunten en andere actieve ouders hierover spreken? Meld je aan voor de steungroep ouders via marieke.boon@oudersenonderwijs.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over