MIND vraagt samen met professionals en brancheorganisaties, waaronder Ieder(in), aandacht voor de jeugdzorg. De organisaties vinden dat er tempo moet worden gemaakt met verbeteringen in de jeugdzorg en dat er concrete maatregelen moeten worden doorgevoerd. Om te laten zien hoe urgent de situatie is, voerde MIND donderdagochtend actie bij de Tweede Kamer met ouders, jongeren en hulpverleners voor betere jeugdzorg.
Mensen houden borden met teksten vast voor het Tweede Kamer-gebouw

Deze week werd bekend dat de bezuinigingen in de jeugdzorg de komende twee jaar weliswaar worden uitgesteld, maar deze worden in 2025 alsnog doorgevoerd. Hoe kan de jeugdzorg dan de noodzakelijke hervormingen realiseren? Er moet tempo worden gemaakt met het oplossen van wachtlijsten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Te veel kinderen en jongeren en ouders/verzorgers wachten te lang op noodzakelijke zorg. Met alle gevolgen van dien. Er is onvoldoende specialistische ggz.

Gevolgen voor kinderen, jongeren en hun ouders zijn groot

Omdat het zo niet langer kan, voerden donderdagochtend 20 april ouders, jongeren, belangenbehartigers en professionals actie voor de ingang van de Tweede Kamer. Zij spraken met Kamerleden over de gevolgen van de problemen in de jeugdzorg en jeugd-ggz en drongen aan op snelle actie. De discussie gaat vaak over geld, maar de problemen in de jeugdzorg raken kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Tijdens de actie bij de Tweede Kamer deelden ouders en jongeren hun ervaringen met de gebrekkige jeugdzorg. Zij vertegenwoordigen een vaak onzichtbare groep; jongeren en kinderen die hun stem niet zelf kunnen laten horen. Ook enkele hulpverleners namen deel aan de actie. Zij kampen met teveel administratie en te hoge werkdruk en kunnen niet de kwaliteit en de zorg bieden die zij willen en die nodig is.

Deel dit bericht

Meer nieuws over