Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen tegenover kinderen met een beperking. Dit bleek op de themabijeenkomst over inclusief onderwijs die Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs eind september organiseerden. Aan de bijeenkomst deden ouders mee van kinderen met en zonder beperking, uit basis- en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal onderwijs.

Samen opgroeien

De ouders zagen de meerwaarde van inclusief onderwijs in het feit dat alle kinderen erbij horen en dat kinderen samen opgroeien. Kinderen met een beperking zijn nu vaak onzichtbaar omdat zij naar speciaal onderwijs gaan. Dat wordt doorbroken als kinderen met en zonder beperkingen met elkaar in dezelfde omgeving spelen en leren.

Maar de ouders maakten zich ook zorgen en vroegen zich af of het huidige onderwijssijsteem geschikt is om inclusief onderwijs aan te bieden. Zie alle problemen die zich nu al voordoen bij de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Of kijk naar de scholen die kinderen niet willen aannemen omdat de ondersteuningsbehoefte te ingewikkeld zou zijn.

Verder waren er zorgen over het voortgezet onderwijs. Is inclusief onderwijs daar wel mogelijk? Worden kinderen met een beperking dan eerder slachtoffer van pesterijen? En hoe wordt de ondersteuning geregeld als er in de klas één op één begeleiding nodig is?

Kijk naar wat kinderen wel kunnen

Al met al stonden de meeste ouders positief tegenover inclusief onderwijs, mits de houding in het onderwijs tegenover kinderen met een beperking verandert. Kijk naar wat kinderen wel kunnen, zeiden de ouders. Ga uit van hun mogelijkheden en zorg dat daar het ondersteuningsaanbod op wordt afgestemd. Dit vraagt om een aanpassing in de opleidingen van leerkrachten en bijscholing van de huidige leerkrachten. Ook helpt het als leerkrachten meer in multidisciplinaire teams werken. Dan wordt de ervaren werkdruk ook minder, omdat je het samen doet. En de aanwezigheid van verschillende expertises in school, maakt dat er meer mogelijk is. Daar profiteren alle kinderen van.

Aandachtspunten voor ministerie van Onderwijs

De noodzakelijke attitudeverandering in het onderwijs was een van de belangrijkste aandachtspunten die ouders meegaven aan de ambtenaren van het ministerie van OCW die op de bijeenkomst aanwezig waren. Overigens vonden ouders dat het ministerie zelf ook een belangrijke rol speelt bij het uitdragen van het VN-Verdrag Handicap om zo weerstanden te doorbreken.

Daarnaast kregen de ambtenaren ook praktische tips om inclusiviteit te realiseren. Zoals het stellen van strikte eisen voor toegankelijkheid bij het bouwen van nieuwe scholen. Verder werd erop gewezen dat er voor een kleine groep kinderen ook in de toekomst specialistische onderwijsplekken nodig zullen blijven, omdat het reguliere onderwijs voor deze kinderen geen goede omgeving is.

Hieronder kun je een uitgebreider verslag van de bijeenkomst downloaden en de presentatie die de ambtenaren van VWS gaven.

Deel dit bericht