Na een felle lobby van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te nemen in een nieuwe versie van het protocol OV. Deze nieuwe versie bevat nieuwe en belangrijke afspraken over toegankelijkheid.

Dienstverlening als voor de crisis

De nieuwe versie van het protocol regelt dat de voorzieningen en dienstverlening ten aanzien van toegankelijkheid op hetzelfde niveau zijn als voor de crisis. Soms wijkt de vorm iets af, maar de functionaliteit is hetzelfde als voor de crisis. Zo klapt de buschauffeur de plank uit, rolstoelopstelplekken zijn beschikbaar, reisassistentie is beschikbaar, toegankelijke toiletten zijn beschikbaar, hulpmiddelen mogen mee, etc.

Voorspelbaarheid van de reis

Ten tweede zijn er aanvullende afspraken gemaakt over het inclusief maken van de corona maatregelen zelf. Hierbij geldt dat alles op één manier gebeurt. Om zo de voorspelbaarheid van de deur-tot-deurreis zo hoog mogelijk te maken.

Mondkapjesplicht

In het protocol zijn afspraken opgenomen over de mondkapjesplicht. Controleurs in het openbaar vervoer mogen flexibel omgaan met de mondkapjesplicht wanneer mensen door een beperking geen mondkapje kunnen dragen.

OV protocol

Op 14 mei heeft het NOVB (vervoerders, decentrale concessieverleners en het ministerie van IenW) het ‘Protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ gepubliceerd. Het doel van het protocol is duidelijkheid geven over hoe het Openbaar Vervoer (OV) werkt ten tijde van corona. Ieder(in) had al in een vroeg stadium haar zorgen over de toegankelijkheid geuit, tevergeefs. Over de toegankelijkheid van het OV werd met geen woord gerept. Mensen met een beperking bleven met veel onzekerheid zitten. Deze aanvullingen moeten de toegankelijkheid van het OV in coronatijd maximaal maken.
Natuurlijk houden wij vinger aan de pols of het protocol ook het gewenste effect heeft. De protocollen kunnen worden aangepast als ervaringen in de praktijk er op wijzen dat iets niet werkt of anders moet. Of wanneer besluiten vanuit de Rijksoverheid iets anders vragen.
Mocht u dus toch in de knel komen met uw vervoer, meld dit dan bij ons meldpunt zodat wij deze signalen mee kunnen nemen. Het meldpunt kunt u bereiken via 085-4007022 of meldpunt@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over