Wie zijn wij

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Ons doel

Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Ons kompas

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk kompas. Onze standpunten en argumenten baseren wij voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Dit internationale verdrag is glashelder over de mensenrechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende de zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid op al deze terreinen vooruitgang te boeken.


Wat wij doen

Belangen behartigen

Binnenhof en ministeries

We komen op voor de politieke en maatschappelijke belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. We spreken met ministers en staatssecretarissen, lobbyen bij Kamerleden en ministeries en sluiten aan bij belangrijke overleggen van maatschappelijk organisaties.

Ondersteunen

Vrouw zet meisje in rolstoelbusje

We ondersteunen lokale belangenbehartigers. Dat doen we omdat gemeenten heel veel wetten en regelingen maken die rechtstreeks invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een beperking. We helpen lokale belangenbehartigers met kennis en praktische informatie en brengen ze met elkaar in contact.

Informeren

Bijeenkomst waarbij verschillende mensen aan tafel zitten, waaronder een vrouw met het syndroom van down

We informeren onze leden en andere mensen en organisaties uit ons netwerk over veranderende wetgeving en andere actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. We doen dat online, via onze websites, social media en nieuwsbrieven en tijdens netwerkbijeenkomsten.

Ervaringsdeskundigen

Man met blindengeleidehond en -stok

Zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, betrekken we mensen met een beperking bij onze activiteiten. Hun ervaringen vormen de belangrijkste basis van ons werk. Als geen ander kunnen zij aangeven welke knelpunten zij tegenkomen en uitleggen wat nodig is om wel volwaardig mee te kunnen doen.Meer over wat wij doen, kun je lezen op deze website en in onze jaarverslagen

Werken bij Ieder(in)

Denk je dat je goed past bij onze organisatie? Bekijk onze vacatures. We hebben ook regelmatig ruimte voor stagiaires.

Onze organisatie

Vereniging

Ieder(in) is een vereniging. Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties kunnen lid worden. Ieder(in) heeft landelijke en lokale leden.

Onze leden

Netwerk

Ieder(in) werkt veel samen met andere belangenorganisaties en bouwt aan een breed netwerk van organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Het netwerk

Bestuur

Ben Hammer voorzitter iederin

Ben Hammer, Maaike Ballieux, Amany Shalha, Anke Vervoord en Robbert van Driel vormen het bestuur van Ieder(in).

Bestuur Ieder(in)

Landelijk bureau

Illya Soffer

Het landelijk bureau van Ieder(in) is gevestigd in Utrecht, in Le Mirage. Illya Soffer is de directeur.

Landelijk bureau


Doe met ons mee

Wij kunnen ons werk niet doen zonder hulp en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte zelf. Wil je samen met ons werken aan een echt inclusief Nederland? Je bent van harte welkom.