Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Mensen lopen over straat, ook iemand met rolstoel

Partners

Ieder(in) zoekt samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven.

PG werkt samen
Binnen het programma PG werkt samen! werkt Ieder(in) nauw samen met NPCF en Landelijk Platform GGz. Doel van PG werkt samen is de cliënt een krachtige stem geven bij ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van leven. PG werkt samen bestaat uit drie programmalijnen: Signaal & advies, Kwaliteit en Participatie. 
PG werkt samen

AVI
Binnen het programma Aandacht voor iedereen werkt Ieder(in) nauw samen met NPCF, Landelijk Platform GGz, PerSaldo, Oogvereniging, CSO, Mezzo, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Wmo-raden. Programma ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers.
AVI

PGO Support