Voor vele duizenden mensen die vanuit de AWBZ zijn overgaan naar de Wmo of Jeugdwet loopt op 31 december 2015 het overgangsrecht voor begeleiding en dagbesteding en persoonlijke verzorging af. Dat kan gevolgen hebben voor de eigen bijdrage.

Vanaf 2015 vallen begeleiding en dagbesteding en persoonlijke verzorging onder de Wmo. Had u een indicatie van vóór 2015, dan had u in 2015 nog recht op dezelfde zorg als in eerdere jaren. Dit was het overgangsrecht. Dit (overgangs)recht is gestopt op 1 januari 2016. Hierdoor kan uw eigen bijdrage voor 2016 hoger worden. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald.

Nieuwe beschikking in maart

Vanaf maart kunt u van het CAK een beschikking eigen bijdrage 2016 verwachten. De factuur volgt snel daarna. Uw eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten die de gemeente maakt. Het CAK ontvangt in februari gegevens over de ondersteuning die u ontvangt in de eerste 4 weken van 2016. Ook uw inkomen is een factor waar het CAK rekening mee zal houden.

De CAK-beschikking staat open voor bezwaar. Als het CAK bijvoorbeeld een fout heeft gemaakt in de berekening, dan kunt u bezwaar indienen. Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen, meld dat dan ook bij uw gemeente, bijvoorbeeld in het keukentafelgesprek. De gemeente moet met u kijken naar een oplossing.

Bereken zelf uw eigen bijdrage

Wilt u nu al weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt? Op de website van het CAk staat een Rekenprogramma Eigen bijdrage ondersteuning Wmo 2016. Het Rekenprogramma bestaat uit 7 stappen. Heeft u tijdens het invullen vragen, dan kunt u gratis bellen naar het CAK: 0800-1925.

Continuïteit van zorg waarborgen

Wat betekent dit voor de zorg die u vanaf 1 januari 2016 krijgt? Voor 31 december 2015 heeft de gemeente de ondersteuning die u nodig heeft opnieuw moeten beoordelen. Maar veel gemeentes hebben dat nog niet gedaan. Als uw gemeente nog geen herbeoordelingen heeft uitgevoerd, dan moet de gemeente wel de continuïteit van uw zorg waarborgen. Op gemeenten rust immers de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Meer hierover lees u in ons eerdere bericht Mijn overgangsrecht loopt af, wat nu?

Komt u door het stoppen van het overgangsrecht in problemen, neem dan contact op met het Juiste Loket.

Lokale willekeur

Ieder(in) maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de eigen bijdrage. Verschillen tussen gemeenten zijn groot. Mensen zijn afhankelijk van lokale willekeur en worden niet goed geïnformeerd over wat ze zelf moeten betalen. De hoogte van de eigen bijdrage moet een vast onderdeel van het keukentafelgesprek zijn. Getoetst moet worden of zorg betaalbaar blijft. Het toenemend aantal meldingen van mensen die door de hoge kosten moeten afzien van zorg, laat zien dat dit niet altijd het geval is

Maatwerk noodzakelijk

Ieder(in) wil dat de voorlichting van het CAK richting gemeentes verbetert en dat het rekenprogramma wordt vereenvoudigd. Wij willen dat iedere gemeente zijn burgers tijdig informeert over eigen bijdragen door een minimum/maximum tabel van het CAK op de website te publiceren. Daarnaast zal in het gesprek tussen burger en gemeente de eigen bijdrage berekend moeten worden en getoetst of de zorg nog betaalbaar blijft. Gemeentes hebben verschillende mogelijkheden om eigen bijdragen te verlagen of kwijt te schelden, maar maken hier nu in veel gevallen geen gebruik van.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over