Iedereen uit de vergeten groep van 14.000 mensen kan tot 2017 in de Wet langdurige zorg blijven. Dit voornemen heeft staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt. Deze mensen zouden eerst tot 1 januari 2016 overgangsrecht houden. Maar mede dankzij de lobby van Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties wil de staatssecretaris het overgangsrecht nog met een jaar verlengen. Dit geeft cliënten meer tijd om zich goed voor te bereiden op komende veranderingen.

Vorig jaar hebben Ieder(in), Per Saldo en de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok geluid over een groep van 14.000 mensen die buiten de Wlz dreigde te vallen. Het ging om kinderen en volwassenen die thuis intensieve zorg krijgen. En die dankzij veel steun van ouders en omgeving thuis kunnen blijven wonen.

De staatssecretaris wilde aanvankelijk deze groep, Wlz-indiceerbaren‚ onderbrengen in een ingewikkelde overgangsregeling. Daarbij was het niet zeker of deze mensen dan nog de vertrouwde zorg zouden krijgen die ze nodig hebben. Mede dankzij de lobby van de cliëntenorganisaties is de hele groep tijdelijk in de Wlz ondergebracht in afwachting van een definitieve indicatie.

Herindicatie

De overgangsregeling is nu dus verlengd. Toch is het wel de bedoeling dat het herindicatietraject nog dit jaar wordt afgerond. Vermoedelijk zal het overgrote deel van de cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz. Maar ook voor de rest verandert er dus niets tot 2017. Het jaar 2016 wordt gebruikt om knelpunten te inventariseren en oplossingen te realiseren.

Wat merkt u ervan?

Hebt u eind 2014 een nieuwe indicatie van het CIZ ontvangen met een geldigheidsdatum tot 31 december 2015? Dan ontvangt u binnenkort een brief van het CIZ om de nieuwe indicatie voor te bereiden en met de vraag om eventueel ontbrekende documentatie toe te zenden.

Onderwijs

Onder de, Wlz-indiceerbaren‚ neemt een groep schoolgaande kinderen met een Wlz-profiel en zeer ernstige meervoudige beperkingen een aparte positie in. Het CIZ zal de komende maanden voorrang verlenen aan het toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige indicaties van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. Het gaat hierbij om ongeveer 2300 kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een hogere indicatie voor verpleging en/of persoonlijke verzorging op school. Deze indicatie zal geldig zijn tot 1 januari 2017.

Informatie

Het Juiste Loket van Ieder(in) en Per Saldo blijft de komende tijd beschikbaar voor nadere informatie over het overgangsrecht en voor vragen over de gevolgen van een nieuwe indicatie. Ga daarvoor naar www.juisteloket.nl

Brief staatssecretaris

U kunt hieronder delen uit de brief van de staatssecretaris downloaden die gaan over de vergeten groep.

Terug naar Home

Downloads:

748_Wlz_indiceerbaren_verlenging_overgangsrecht_brief_VWS.pdf – PDF (71 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over