Het Plan van Aanpak voor uitvoering van het VN-verdrag dat de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevat goede uitgangspunten voor niet-vrijblijvende afspraken over uitvoering van het VN-verdrag. Maar er is meer nodig. De overheid moet haar eigen rol in de uitvoering van het VN-verdrag serieus oppakken en uitwerken. Dit schrijft Ieder(in) samen met vier andere belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Ieder(in) maakt samen met Per Saldo, LFB, Coalitie voor Inclusie en LPGGz deel uit van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag. Op woensdag 1 juli heeft de Alliantie haar reactie op het voorlopige Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Goede uitgangspunten

De Alliantie ziet het voorlopig Plan van Aanpak als een visiedocument waarin een procesaanpak voor de implementatie wordt beschreven. De Alliantie is verheugd dat er in de begeleidende kamerbrief een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgelegd. De Alliantie ziet deze uitgangspunten als een goede basis om te komen tot concrete, niet-vrijblijvende afspraken over implementatie met verschillende organisaties uit de samenleving.

Rol overheid

Maar er is meer nodig. De overheid moet haar eigenstandige rol in de implementatie serieus gaan oppakken en concretiseren. De Alliantie verwacht van de overheid dat zij er vanuit haar systeemverantwoordelijkheid voor zorgt dat er geleidelijk voortgang wordt geboekt op alle onderdelen van het VN-verdrag, dus ook de controversiële of ingewikkelde. Om hierbij te komen tot een samenhangende aanpak, is het naar mening van de Alliantie nodig dat er structurele afstemming tussen departementen onderling en tussen Rijk en lagere overheden plaatsvindt.

Goed inregelen

Door n√∫ de uitgangspunten, rollen en samenhang goed in te regelen, kan er straks een implementatieproces starten waarbij de zeggenschap, gelijkheid en autonomie van mensen met een beperking, aandoening en/of chronische ziekte stapsgewijs verbeterd wordt.

Wetsbehandeling

Kamerleden kunnen tot uiterlijk 8 juli vragen indienen voor de tweede schriftelijke vragenronde. Het ministerie van VWS zal deze vragen in de zomer behandelen. Na de zomer worden de wetten die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag aangemeld voor plenaire behandeling.

Lees hier de brief van de Alliantie

Meer over VN-verdrag
Terug naar Home

Downloads:

757_20150702_Brief_Alliantie.pdf – PDF (201 KB)
758_20150702_Bijlage_1a.pdf – PDF (185 KB)
759_20150702_Bijlage_1b.pdf – PDF (181 KB)
760_20150702_Bijlage_2a.pdf – PDF (111 KB)
761_20150702_Bijlage_2b.pdf – PDF (122 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over