Eerder hebben we bericht dat het overstappen van de oude naar de nieuwe Wajong moet worden aangevraagd voor 1 oktober. Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad hebben bezwaar gemaakt tegen die korte overstaptijd en dat heeft effect gehad! Het UWV laat nu weten dat een aanvraag tot 30 november kan worden ingediend. Verder gaat het UWV Wajongers ook actief op de overstapmogelijkheid wijzen.

Waarom kan overstappen belangrijk zijn?

Op 1 januari wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong (van voor 2010) naar de nieuwe Wajongregeling (van na 2010). Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Het kan leiden tot een aanvulling op je loon uit de Wajong tot het wettelijk minimumloon  per maand en dit is vaak (flink) meer dan wat je krijgt als je in deeltijd werkt met de oude Wajong.

Wanneer aanvragen?

Het UWV geeft aan dat je voor 30 november een aanvraag voor de overstap moet indienen. Er volgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. In dit gesprek wordt toegelicht wat de overstap betekent financieel en op het gebied van rechten en plichten. Daarna heb je 1 week de tijd om een beslissing te nemen. Als je beslist om over te stappen wordt dit met ingang van de 1e van de volgende maand gerealiseerd.

Wanneer niet aanvragen?

Als je werkt met een aanvulling van de oude Wajong (voor 2010) en een maatmanwissel hebt, dan is het waarschijnlijk niet lonend om over te stappen.

Ook in de twee volgende situaties is overstappen niet lonend:

 • Als je niet werkt.
 • Als je wel werkt maar minder verdient dan 20% van het wettelijk minimumloon.

Bij twijfel? Vraag een gesprek aan!

Als je niet zeker weet of de overstap je financiële situatie verbetert, dan is het verstandig om toch een gesprek aan te vragen bij het UWV. Hier wordt voorgerekend wat het je oplevert en of er op het punt van je rechten en plichten iets verandert. Daarna heb je een week de tijd om te beslissen of je wel of niet wilt overstappen. Je kan dus altijd beslissen om het niet te doen.

Hoe ga je te werk?

 1. Ga naar de rekentool op de website van het UWV
  Daar kan je snel zien of je erop vooruitgaat en zo ja hoeveel. In deze tool zijn toeslagen van de belastingdienst en het UWV niet meegenomen.
 2. Vraag een gesprek aan via de website van het UWV
 3. Gesprek met arbeidsdeskundige
  Je kan vooraf vragen of je iemand mee mag nemen of mee mag luisteren aan de telefoon (i.v.m. Corona). Vraag in dit gesprek of je de informatie op papier mee kan nemen, zodat je even na kan denken over je beslissing en het met iemand kan bespreken. Vraag ook bij wie je terecht kan als je nog vragen hebt.
 4. Bedenktijd
  Je hebt 7 dagen om de beslissing te nemen. Je kan deze dagen benutten om met een vriend, familielid of deskundige de informatie die je hebt gekregen door te nemen.
 5. Beslissing
  Neem de beslissing of je wel of niet overstapt en geef dit door aan het UWV. Als je overstapt, dan gaat dit in op de 1e van de volgende maand.

Informatiepunt Wajong

Heb je vragen over de veranderingen in de Wajong? Neem contact op met  ons Informatiepunt Wajong

In oktober 2018 was er ook al een overstap mogelijk

Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Deel dit bericht

Meer nieuws over