Veel mensen met een beperking hebben grote financiële zorgen door snel gestegen en onvoorspelbare energiekosten. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen en/of aangekondigd om mensen te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Ieder(in) ziet dat deze niet toereikend zijn voor een grote groep mensen en wijst op het belang van een structurele oplossing voor mensen met onvermijdbare hoge energiekosten. Maar wat wel vaststaat is dat de huidige maatregelen (deels) kunnen helpen. Daarom geven wij hieronder een overzicht van regelingen om energiekosten te compenseren. We maken daarbij onderscheid tussen compensatie via landelijke regelingen, via de zorgverzekeraar, via de belastingaftrek en via de gemeente.

Compensatie via landelijke regelingen

Landelijk zijn er verschillende maatregelen aangekondigd voor 2023. Dat zijn het energieplafond en het tijdelijk noodfonds energie:

Het energieplafond

Het energieplafond zorgt ervoor dat je de overheid garant staat voor een maximumbedrag voor elektriciteit en gas. Dit geldt tot een bepaalde hoeveelheid verbruik. Zit je daarboven? Dan betaal je het gewone tarief van je contract.
Hier lees je meer over het energieplafond.
Blokaansluitingen, zoals woon-zorginitiatieven, is recent een ‘contouren regeling’ bekend gemaakt. Ook deze woningen worden gecompenseerd. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, wordt later dit jaar bekend gemaakt.
Lees hier alvast de brief over de contouren regeling.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie biedt financiële steun aan huishoudens met een hoge energierekening en een inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot maart 2023. Lees hier verder voor meer informatie en hoe je het aanvraagt.

Compensatie via de zorgverzekeraar

Van een klein aantal hulpmiddelen worden de verbruikskosten vergoed. Dit betreft kosten van chronische thuisbeademing, zuurstofapparatuur en de thuisdialyse. De vergoeding die wordt geboden verschilt per zorgverzekeraar. Voor het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed, kun je nog gebruik maken van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.

Compensatie via de fiscale aftrek specifieke zorgkosten

Als de kosten voor een hulpmiddel aftrekbaar zijn, dan zijn ook de kosten voor het gebruik van dat hulpmiddel aftrekbaar. Denk aan stroomkosten. Je moet al deze kosten wel goed kunnen onderbouwen.

Als je door je aandoening of handicap vaker moet wassen waardoor je ook meer stroom gebruikt kun je wellicht in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor extra kosten kleding en beddengoed.
Kijk voor meer informatie op meerkosten.nl – Hulpmiddelen.

Compensatie via de gemeente

Ook via de gemeente zijn er verschillende manieren om gecompenseerd te worden voor extra hoge energiekosten. Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te kiezen welke compensaties zij op welke manier en met welke hoogte aanbieden. Daarom is het belangrijk goed bij je gemeente na te vragen waar je recht op hebt. Ook als je niet voor compensatie in aanmerking komt volgens de beleidsregels van je gemeente, maar je wel financiële problemen hebt, dan is de gemeente verplicht om maatwerk te bieden en te kijken hoe ze jou kunnen helpen. Hieronder lichten wij hier de volgende compensatiemogelijkheden toe: Energietoeslag, bijzondere bijstand, tegemoetkoming vanuit de Wmo, Noodfonds.

Energietoeslag

Van de gemeente krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag. De richtlijn is 1300 euro voor 2023. Maar precieze bedragen en voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per gemeente.

Bijzondere bijstand

Veel gemeenten hebben inmiddels geregeld dat je bijzondere bijstand kan aanvragen voor sterk gestegen energiekosten. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de voorwaarden die jouw gemeente stelt aan het toekennen van de bijzondere bijstand. Veel, maar niet alle, gemeente hanteren een inkomensgrens en een vermogensgrens.

Tegemoetkoming vanuit de Wmo

Veel gemeenten bieden via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een tegemoetkoming voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.
Hier is een voorbeeld van gemeente Arnhem.

Noodfonds (vanuit de gemeente)

Een aantal gemeenten hebben ook een noodfonds ingesteld om burgers de winter door te helpen.
Hier vind je een voorbeeld van gemeente Maastricht.

Hoe kun je erachter komen wat de regels in jouw gemeente zijn?

Als je niet precies weet hoe het in jouw gemeente is geregeld, waar je recht op hebt of hoe je de energietoeslag kunt aanvragen, dan kun je je gemeente bellen of naar het gemeentehuis gaan. Ook kun je kijken op de website van je gemeente. Daar staat de informatie over de energietoeslag meestal op de eerste pagina. Kun je het toch niet vinden, zoek dan in de website via de zoekfunctie en typ ‘energietoeslag’ in.

Vraag hulp!

Het aanvragen van inkomensondersteuning is soms moeilijk en ingewikkeld. Dan is het belangrijk om hulp te krijgen bij het aanvragen. Dat kan bij je gemeente. Of vraag om een onafhankelijke clientondersteuner die jou hierbij wil helpen. Of misschien heb je iemand bij je in de buurt en die je vertrouwt? Vraag dan of deze persoon je wilt helpen. Ook bij een wijkcentrum, buurtcentrum of bibliotheek zijn mensen die je hiermee kunnen helpen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over