Door de aanstaande ratificatie van het Verdrag committeert Nederland zich aan de afspraak om uitsluiting van mensen met een beperking ook in internationale samenwerking aan te pakken. Dit staat beschreven in artikel 32 van het VN-verdrag.

De Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) roept in een position paper de Nederlandse overheid op om in haar buitenlandbeleid doelbewust barrières voor mensen met een handicap te voorkomen of weg te nemen en hierover de dialoog aan te gaan met partnerlanden die het VN-verdrag al hebben geratificeerd. Ieder(in) ondersteunt het DCDD-position paper.

Position paper ‘Leave no one behind’
Bijlage bij position paper

Meer over de Dutch Coalition on Disability and Development www.dcdd.nl

Meer over het VN-verdrag
Terug naar Home

Downloads:

673_Position_Paper_BuHa_OS_16april2015.pdf – PDF (608 KB)
674_Bijlage_bij_Position_Paper_DCDD_DEF_16-4-2025.pdf – PDF (125 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over