Op 22 november is er weer een Participatiedag. Het programma is nog niet helemaal vastgesteld, maar wel is duidelijk dat het zal gaan over het benutten van kansen op de arbeidsmarkt. Welke kansen zijn er momenteel? En hoe kunnen mensen met een beperking hier (ook) van profiteren?

De Participatiedag is voor iedereen die zich inzet (of kan inzetten) voor een betere arbeidsparticipatie van mensen met een beperking: belangenbehartigers, werkgevers, en natuurlijk mensen met een beperking zelf.

Vacatures

Eén van de kansen die zich op de huidige arbeidsmarkt voordoet, is het groeiend aantal vacatures. Maar tegelijkertijd is de indruk dat mensen met een arbeidsbeperking hier niet van (kunnen) profiteren. Wat kunnen we doen of wat moet er gebeuren, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden nu er zo veel vacatures zijn?

Neem iemand mee

Eén van de manieren om werkgevers en met mensen die een baan zoeken met elkaar in contact te brengen, is netwerken. Daarom vragen wij u om iemand uit uw eigen netwerk uit te nodigen en mee te nemen naar de Participatiedag. Deelname is gratis. U mag iedereen meenemen voor wie de Participatiedag interessant kan zijn, bijvoorbeeld iemand van de gemeente, iemand van het UWV, een jobcoach, een werkgever.

Magazine Meer wegen naar werk

Op deze middag presenteren een eenmalige uitgave van het Magazine Meer wegen naar werk. In dit magazine staan interviews met werkgevers en werknemers met een beperking. De interviews laten zien wat je kunt doen of wat nodig is om mensen met een beperking of psychische aandoening aan werk te helpen.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 – 13.45 Inloop
13.45 – 13.50 Opening door dagvoorzitter Niels ten Hage
13.50 – 14.15 Inleiding door Onbeperkt aan de Slag
14.15 – 14.45 In gesprek met geïnterviewden uit het
Magazine, Meer wegen naar werk‚
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Workshops
16.00 – 16.45 Netwerkactiviteit, Vraag en aanbod‚
16.45 – 17.00 Afronding

Locatie en aanmelden

De Participatiedag is in Utrecht (NDC Den Hommel). Deelname is gratis. Aanmelden kan hier.

Vragen over de Participatiedag? Stuur een mail naar d.zeggelaar@iederin.nl

De Participatiedag wordt georganiseerd door Ieder(in), Patiëntenfederatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Deel dit bericht

Meer nieuws over