Met een ruime meerderheid is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Beide wetten zijn nu aangenomen en zullen per 1 januari ingaan. Van verschillende kanten is nog geprobeerd de wetten te verbeteren, helaas zonder resultaat. Alle vier ingediende moties werden verworpen. Ieder(in) is bezorgd over de haalbaarheid van de Participatiewet en de gevolgen voor mensen uit de achterban.

Ieder(in) zet net als vele anderen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de Participatiewet en de eerlijke kansen op betaald werk. De Participatiewet leidt nog steeds tot forse verschillen in de kans op ondersteuning voor arbeidsgehandicapten. Dat blijkt ook uit de update notitie van Regioplan over de gevolgen van de Participatiewet.

Eerste Kamer snel akkoord

De wetsvoorstellen komen voort uit het Regeerakkoord en het Sociaal Akkoord 2013. De oorspronkelijke plannen zijn aangepast en op onderdelen verbeterd na afspraken met D66, CU en SGP (februari 2014). Hierdoor kon de wet nu snel door de Eerste Kamer worden geloodst. De fracties van PvdA, D66, VVD, SGP, CU, CDA stemden voor. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GL, PVV stemden tegen.

Quotumwet en Schattingsbesluit

Afgelopen maandag is het wetsvoorstel voor de Quotumwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze treedt in werking als blijkt dat nog steeds te weinig mensen met een arbeidsbeperking betaald werk hebben. Via de Quotumwet kunnen grote werkgevers verplicht worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, voldoen zij niet aan hun verplichting dan kunnen zij een boete opgelegd krijgen.

Daarnaast is het zogenaamde Schattingsbesluit in de Tweede Kamer besproken. Dit besluit bepaalt op welke gronden iemand wel of niet kan werken. Ieder(in) maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de huidige Wajongers en nieuwe instroom volgens het voorliggende Schattingsbesluit vanaf 1 januari 2015 (her)beoordeeld zullen gaan worden.

Meer informatie

Berichtgeving website Eerste Kamer

Deel dit bericht

Meer nieuws over