Voor echt passend onderwijs is vooral nodig dat scholen investeren in de relatie met de ouders van kinderen met een beperking. Daarvoor vragen Ieder(in) en negen collega-organisaties aandacht in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, die op 29 juni de voortgang van het passend onderwijs bespreekt.

Uit de meldingen die de organisaties bereiken, blijkt dat de relatie tussen de scholen en de ouders van een kind met een beperking of een ondersteuningsbehoefte vaak te wensen overlaat. Dat staat het realiseren van echt passend onderwijs in de weg.

Keuzevrijheid

Zo lijkt het of ouders vrij zijn in het kiezen van een school voor hun kind, maar is de stem van het samenwerkingsverband daarbij doorslaggevend. Niet de vraag wat de leerling nodig heeft om te kunnen leren, maar het systeem en de procedures blijken keer op keer leidend. Ook wordt het belang van het kind vaak ondergeschikt gemaakt aan financiële overwegingen. De organisaties juichen het wetsvoorstel toe waarin wordt vastgelegd dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief van het kind met instemming van de ouders moet worden vastgelegd. Ze pleiten voor toezicht op de naleving hiervan en evaluatie.

De samenwerkingsverbanden schieten verder ernstig tekort in hun verplichting ouders informatie te verstrekken over het ondersteuningsaanbod en te ondersteunen bij de aanmeldingsprocedure. In elk samenwerkingsverband moet daarom laagdrempelige en onafhankelijke ondersteuning voor ouders beschikbaar komen.

Ook blijkt de expertise van ouderorganisaties te weinig te worden benut, terwijl zij veel kunnen bijdragen aan het passend onderwijs. Hun positie zou dan ook zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau versterkt moeten worden.

Recht op onderwijs

Tot slot maken de organisaties zich sterk voor een recht op onderwijs voor ieder kind. Er zitten nog altijd kinderen thuis of verkeerd door problemen met het realiseren van passend onderwijs. Naast de leerplicht zou daarom het leerrecht wettelijk moeten worden erkend. Nu het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is werking is getreden, is dat extra urgent.

Hieronder kunt u de brief downloaden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over