Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per Saldo hebben na vijf jaar weinig vertrouwen meer in de uitvoering.

Minister Slob schetst in de rapportage aan de Kamer een positief beeld van de uitvoering van passend onderwijs en plaatst maar enkele kritische kanttekeningen. Dit beeld strookt helaas niet met de verhalen die wij al vijf jaar horen van leerlingen, ouders, leraren en schooldirecteuren.

Verslechtering

Veel kinderen vinden nog steeds geen passende plek. Bovendien zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden erg groot. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd om goede ondersteuning of zorg voor hun kind te krijgen. Van de beloofde invloed en inspraak van ouders op het ondersteuningsaanbod is weinig terecht gekomen. Sterker nog, bijna alle maatregelen die worden bedacht om passend onderwijs te verbeteren, leiden tot een verslechtering van de positie van ouders. Daar komt nog bij dat één op de vier ouders niet tevreden is over de ondersteuning.

Kinderen moeten de kans krijgen om op voet van gelijkheid mee te doen. Passend onderwijs biedt in de huidige vorm geen gelijke kansen, en maakt de verschillen tussen kinderen eerder groter dan kleiner.

In de brief aan de Tweede Kamer vragen Ieder(in), Oudervereniging Balans, MIND, Ouders & Onderwijs en Per Saldo onder meer om:

  •  Voor ieder kind een passende plek dichtbij
  •  Een betere positie van ouders, juist ook voor het ondersteuningsaanbod
  •  Geen doorzettingsmacht als drukmiddel van instanties gericht tegen ouders
  •  Overtuigende inzet van de minister om toe te werken naar een inclusief onderwijssysteem

U kunt het debat op 26 juni vanaf 14.00 uur live volgen via de Livestream.

De brief aan de Tweede Kamer vindt u hieronder.

Deel dit bericht

Meer nieuws over