De Geschillencommissies voor Consumentenzaken heeft de 5 mensen die Ieder(in) samen met de LSR heeft voorgedragen, benoemd als lid van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

De nieuwe commissieleden zijn alle vijf ervaringsdeskundig en betrokken bij verschillende vormen van langdurige zorg. Zij weten zelf wat het betekent om een bepaalde aandoening te hebben. Bij klachten en geschillen rond de kwaliteit van zorg zullen zij met name kijken vanuit het perspectief van mensen die de zorg nodig hebben.

Klachten over zorg
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2016 ingegaan. De wet regelt de rechten van een cliënt als hij of zij een klacht heeft over de zorg en de verplichtingen van een zorgaanbieder. Alle zorgaanbieders en zorginstellingen moeten zich aansluiten bij een geschillencommissie. In de geschillencommissies zitten deelnemers die weten hoe de wet in elkaar zit en die voorgedragen zijn door zorgaanbieders en door cliëntenorganisaties. In de loop van 2017 werden de eerste klachten ingediend bij de geschillencommissie.

Deel dit bericht

Meer nieuws over