Uit de Meldactie ’Inzicht in de zorgkosten?’ van de patiëntenkoepels het Landelijk Platform GGz, de Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(In) blijkt dat 67% van de mensen vooraf een indicatie wil hebben van de te verwachten zorgkosten. 52% van de mensen wil dit weten vanwege het eigen risico, anderen vanwege de vereiste betalingen.

De vraag van de patiÌÇnt om vooraf inzicht te krijgen staat in schril contrast met de werkwijze van zorgverzekeraars- of aanbieders: zij sturen de rekeningen of betalingsoverzichten achteraf, en in 42% van de gevallen zijn deze ook nog eens moeilijk te begrijpen en te controleren. Aan de Meldactie Inzicht in de zorgkosten? deden 9487 respondenten mee. Van de van de mensen die de betalingsoverzichten niet begrijpen, zegt 29% de declaraties niet te kunnen koppelen aan de zorg die is verleend en 19% de gebruikte medische termen op het overzicht niet te begrijpen.

Aanbevelingen
De drie landelijke patiÌÇntenkoepels dringen er bij de minister op aan dat nog dit jaar betere afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om de informatie en transparantie te verbeteren. PatiÌÇnten mogen verwachten dat zij vooraf inzicht krijgen over de te verwachten zorgkosten, en ook achteraf duidelijke overzichten ontvangen die geen vragen meer oproepen.

Inzicht in de zorgkosten en de mate waarin deze vergoed worden, vormen noodzakelijke voorwaarden voor de adequate werking van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (2006) en vormen essentiÌÇle onderdelen van de transparantieagenda van de minister (2015).

Afzien van zorg door het eigen risico
Het eigen risico is de belangrijkste reden (voor 52% van de respondenten) om vooraf informatie te willen over de kosten van medicijnen, behandelingen of hulpmiddelen. Relatief veel deelnemers (14%) zien af van zorg in verband met het eigen risico. De patiÌÇnten koepels maken zich ernstige zorgen over deze zorgmijders: wat is het gevolg voor hen van het afzien van behandelingen en therapieÌÇn?

Hieronder kunt u het rapport downloaden.

Terug naar Home

Downloads:

767_Definitieve_Rapportage_inzicht_in_zorgkosten_9_juli_2015_def.pdf – PDF (419 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over