Wat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg als het gaat om mondzorg van patiÌÇnten en cliÌÇnten met een beperking of chronische aandoening?

Met die vraag in het achterhoofd hebben de samenwerkende patiÌÇntenorganisaties NPCF, Ieder(in) en LPGGz kwaliteitscriteria opgesteld waaraan mondzorg voor patiÌÇnten in de ogen van die patiÌÇnten moet voldoen. Met als uiteindelijk doel om tot een manier van werken te komen waarbij zorgaanbieders en verzekeraars rekening houden met de wensen en verlangens van patiÌÇnten en cliÌÇnten.

Een goed gebit is belangrijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn en functioneren van mensen. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Informatie over kosten, behandelingen en kwaliteit zijn belangrijk, maar ook de inrichting van de praktijk en manier hoe tandarts en mondhygiÌÇnist(e) omgaan met de patiÌÇnt spelen een grote rol.

Kwaliteit van leven
De criteria die nu zijn opgesteld, komen naast bestaande richtlijnen en behandelprogramma‰Ûªs in de zorg. Het uitgangspunt is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor alle patiÌÇnten en cliÌÇnten. Deze criteria willen inzicht geven in wat een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg is. De criteria voor mondzorg zijn opgesteld volgens de methode van het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ).

Naast deze algemene set criteria voor mondzorg zijn ook specifieke sets ontwikkeld met criteria voor een aantal bijzondere groepen. Dit zijn: criteria voor mondzorg voor mensen met een psychiatrische aandoening (LPGGz), voor mensen met een beperking of chronische ziekte (Ieder(in)) en mondzorg voor ouderen (NPCF). Bovendien is voor deze doelgroepen en hun naasten / mantelzorgers bondige informatie ontwikkeld, over waar zij zelf mee aan de slag kunnen of wat goed is om bij stil te staan met betrekking tot mondzorg.

Dit is een project van PG werkt samen
Terug naar Home

Downloads:

731_kwaliteitscriteria_mondzorg_voor_mensen_met_een_beperking.pdf – PDF (257 KB)
732_infographic_mondzorg_02.pdf – PDF (2 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over