Vanmiddag hebben Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen een petitie aangeboden aan de Kamer over de Omgevingswet. Ze slaan alarm omdat in de nieuwe Omgevingswet de belangen van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte over het hoofd worden gezien. De inspraak van bewoners is niet geregeld en de wet waarborgt onvoldoende de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.

Donderdag houdt de Kamer een rondetafelgesprek over de Omgevingswet. Voor dit rondetafelgesprek zijn Ieder(in) en de twee woonorganisaties niet uitgenodigd. En ook bij de eerdere voorbereiding van het wetsvoorstel zijn wensen van deze organisaties en hun achterban genegeerd.

Om te voorkomen dat bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte compleet over het hoofd worden gezien, is vanmiddag de petitie aangeboden aan de Vaste kamercommissie van infrastructuur en milieu. De leden van de commissie toonden zich zeer geïnteresseerd. Meerdere leden gaven aan dat ze onze inbreng nog een plek willen geven in het wetstraject. Voor sommigen leek de petitie echt een eye-opener. Ook zal er nog een poging gedaan worden om de organisaties toch nog een plek te geven aan de ronde tafel.

Toegankelijk en bruikbaar

De toekomstige Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als het gaat om wonen, openbare ruimte, milieu en infrastructuur. De wet gaat 24 wetten vervangen. De drie organisaties constateren dat veel regels die ooit bedacht zijn om burgers te beschermen, worden geschrapt. Minimale eisen voor bouwen komen te vervallen. Te denken valt aan minimale eisen voor daglichttoetreding, minder strenge eisen voor de steilte van een trap en het vrijlaten van minimale oppervlaktematen voor badkamer en toilet.

Voor burgers is belangrijk dat woningen, gebouwen en de openbare ruimte praktisch bruikbaar en goed toegankelijk zijn. Toegankelijkheid en bruikbaarheid moeten als uitgangspunten in de wet opgenomen worden. Het moet niet meer voorkomen dat rolstoelgebruikers via de achteringang naar binnen moeten of dat bij een nieuw opgeleverd huis de fietsen in de gang moeten staan. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aanpasbaar bouwen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat bewoners langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten daarom levensloopbestendiger worden gebouwd.

Op de foto overhandigt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), de petitie aan commissievoorzitter Tjeerd van Dekken

De petitie

Deel dit bericht

Meer nieuws over