Mensen met een beperking en patiënten praten op steeds meer plekken mee over zaken die hen aangaan. In de zorg maar ook op allerlei andere terreinen zoals onderwijs, wonen, toegankelijkheid en werk. Dit vergt enorm veel van PG-organisaties. Maar deze bredere opgave wordt in het voorstel voor een nieuw subsidiekader voor PG-organisaties, dat woensdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, niet meegenomen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben daarom samen met ruim 100 patiënten- cliënten en familieorganisaties een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Het voorgestelde subsidiekader – dat al volgend jaar moet ingaan – is nog steeds primair gericht op zorg, terwijl de opdracht met de decentralisaties en implementatie het VN-verdrag steeds breder is geworden. De PG-organisaties willen dan ook dat er duurzame financiering komt voor taken in het kader van het VN-verdrag en de decentralisering.

Diversiteit

Ook sluit het kader organisaties uit. PG-organisaties en familieorganisaties moeten ook op lokaal en regionaal niveau een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. Het kader voorziet hierin niet. Het subsidiekader biedt ook geen ruimte voor brede samenwerkingsverbanden die rond bepaalde aandoeningen of thema’s zijn ontstaan. Deze samenwerkingsverbanden dreigen daardoor een groot deel van hun inkomsten te verliezen, terwijl ze een onmisbaar onderdeel van de infrastructuur van de PG-beweging vormen. Ook is er in het nieuwe kader geen plaats voor nieuwkomers.

Projectsubsidies

In het nieuwe kader krijgt ZonMw de opdracht om een samenhangend programma in te richten voor projectsubsidies. Bij de PG-organisaties leven veel vragen over het belangrijkste toekenningscriterium: het realiseren van impact. Ook zijn er zorgen over bureaucratie, gebrek aan transparantie en de behapbaarheid van procedures voor relatief kleine organisaties. Daarom willen de organisaties inspraak bij de opzet en uitvoering van het nieuwe subsidiesysteem. Dit is ook in lijn met het motto van het VN-verdrag: Nothing about us, without us.

Indexatie

Tot slot vragen de PG-organisaties de minister om de instellingssubsidies jaarlijks te indexeren. Nu gebeurt dat niet, waardoor PG-organisaties het feitelijk elk jaar met minder geld moeten doen.

Kom naar de Kamer

Bent u actief in een PG-organisatie en maakt u zich zorgen over deze nieuwe plannen? Kom dan op woensdag 25 april naar de Tweede Kamer. Het debat over het nieuwe subsidiekader begint om half twee.

U kunt het debat ook via livestream volgen via deze link

Hieronder kunt u de brief aan de Tweede Kamer downloaden.

1473_2018-33_Brief_Verzameloverleg_Patienten-_Clientenrechten_25_april.pdf – PDF (359 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over