In 2025 wordt er in Eindhoven een tekort van tweeduizend woningen verwacht voor mensen met zware beperkingen. Voor mensen met lichtere beperkingen zouden er over tien jaar wel voldoende woningen zijn. Dit zijn conclusies uit eigen onderzoek van de metropoolregio Eindhoven. Marianne Snoeijs van Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven, De gemeente trekt soms te snel de conclusie dat het goed gaat.

Uit het onderzoek blijkt ook dat op dit moment er vooral tekorten in gemeenten rondom Eindhoven zijn. Snoeijs, Maar dat betekent niet dat Eindhoven niets hoeft te doen. Het is onze rol om kritisch te blijven. Wij maken ons wat wonen, zorg en welzijn betreft wel zorgen om de groeiende groep ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ggz-achtergrond.

Onzeker

De zorgen van Snoeijs komen vooral voort uit de onzekere factoren., Met al de wijzigingen in de zorg is het moeilijk in te schatten hoe de vraag naar geschikte woningen zich ontwikkelt. Veel indicaties lopen dit jaar af. Wat betekent het dat de doorstroming naar verzorgingshuizen stopt? Als mensen in hun bestaande woning willen blijven en tevreden zijn, dan is dat prima. Maar meteen concluderen dat de vraag wel mee zal vallen, is te kort door de bocht. De vraag naar geschikte woningen op termijn zou flink hoger kunnen uitvallen‚, meent Snoeijs.

Ondersteuning

Snoeijs vindt het belangrijk dat mensen begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen. ‘Sommige ouderen moeten een steuntje in de rug kunnen krijgen, hulp bij het goed vooruit denken. Volstaat mijn woning over vijf jaar ook nog? Heb ik voldoende aan een traplift of andere voorzieningen als mijn energie verder afneemt of is het toch verstandiger om te verhuizen naar gelijkvloers?‚

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn hierbij belangrijk, zij kunnen helpen om weloverwogen keuzes te maken. In Brabant worden vrijwilligers vanuit de ouderenorganisaties opgeleid tot cliëntondersteuners.

Samenwerking

Uiteraard heeft ook de ouderenorganisatie in Eindhoven (KBO Eindhoven) aandacht voor wonen. Samenwerking ligt dan ook voor de hand. Snoeijs, Wij willen samen met KBO Eindhoven gaan onderzoeken welke vragen en problemen er rond wonen momenteel in Eindhoven spelen. Vragen over woningaanpassingen, woonsituatie, voorzieningen in de buurt en wonen op termijn willen we daarin aan de orde laten komen. Vanuit de KBO zijn sinds kort zes clientondersteuners aan de slag gegaan. Zij horen nu al van mensen dat het moeilijker wordt om aanpassingen gerealiseerd te krijgen.

Meepraten

De gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties hebben voor 2015 prestatieafspraken gemaakt. Snoeijs, In 2015 gaan de gemeente en de coörperaties de woningvoorraad specifiek gebouwd voor zorg inventariseren en ze gaan beleid maken hoe om te gaan met fricties tussen vraag en aanbod. Wij zoeken naar zo veel mogelijk manieren om mee te kunnen praten over het woonbeleid.

Zo neemt het platform bijvoorbeeld deel aan de brede participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg in Eindhoven, een adviesorgaan aan het college. Hier komen de Woonvisie Eindhoven en ook de prestatieafspraken aan de orde. Snoeijs, Wij vragen dan natuurlijk nadrukkelijk aandacht voor de geschiktheid van de huidige woningvoorraad en indien nodig voor uitbreiding van het aantal geschikte woningen. Verder nemen we ook deel aan de zogenaamde ontwikkeltafels, waarin gemeenten en aanbieders en cliënten met elkaar overleggen. Er is ook een ontwikkeltafel over beschermd wonen.

Het platform overweegt ook om deel te gaan nemen aan bewonerspanels., De bewonerspanels zijn in het leven geroepen bij het wijkgericht werken. Wij denken dat we in het bewonerspanel nog meer informatie krijgen over wat er in de wijken speelt. En daarmee kunnen we nog beter aangeven wat er nodig is voor verantwoord zelfstandig wonen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over