De CG-Raad en Platform VG hebben samen met de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) tijdens de internationale conferentie, Borders to Cross‚ in Amsterdameen presentatie gehouden over toegankelijkheid. Zij hielden een pleidooi voor goede toegankelijkheid van gezondheidscentra in de wijk en gaven aan hoe dit kan worden aangepakt.

De VGR is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de opzet van gezondheidscentrum Randweg in Rotterdam. Het doel was om de inrichting en de diensten van het centrum zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van mensen met een beperking. In een korte film geeft de VGR uitleg over de samenwerking, de werkwijze en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Bekijk hier het filmpje
(u gaat naar YouTube)

De film is onderdeel van de dvd, Zó gewoon. Samenwerken aan een toegankelijk Rotterdam‚ van VGR. In de dvd komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals werk, vervoer, sport en vrije tijd. In haar advisering werkt de VGR nauw samen met ervaringsdeskundigen.

Prachtig voorbeeld

De CG-Raad en Platform VG vinden het belangrijk om het werk van hun leden voor het voetlicht te brengen. De conferentie, Borders to Cross‚ was hiervoor een goede gelegenheid. Borders to Cross staat in het teken van nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en burgerschap. De VGR (lid van de CG-Raad) draagt met haar activiteiten op een proactieve en vernieuwende wijze bij aan een toegankelijke samenleving voor iedereen.

Over Borders to Cross

Op de conferentie Borders to Cross (29 tot en met 31 oktober) werden vernieuwende initiatieven en projecten uit meer dan twintig Europese landen getoond. Elk project/initiatief speelt in op de verschuivende rollen en taken tussen de overheid, samenleving en markt. De organisatie van Borders to Cross is in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) samen met de gemeente Amsterdam en een aantal maatschappelijke organisaties en universiteiten.

Deel dit bericht

Meer nieuws over