De Tweede Kamer stelde deze week kritische vragen aan de verantwoordelijke bewindspersonen voor gehandicaptenbeleid, het sociaal domein en onderwijs. Ieder(in) vroeg aandacht voor de onderstaande punten.

Uitvoering VN-verdrag

Staatssecretaris van Rijn (VWS) onderstreepte het belang van ervaringsdeskundigheid bij de uitvoering van het VN-verdrag. En hij zei toe ook periodiek te gaan rapporteren over de voortgang.

Sociaal domein

Een heet hangijzer is ook de decentralisatie. Volgende week komt er extra overleg met Kamerleden in verband met moties rond toezicht, controle en aanbesteding in het sociaal domein, zoals dat nu door gemeenten gebeurt.

Zorg

Van Rijn (VWS) beloofde de Kamer nog voor de zomer met een visie op de verbetering van onafhankelijke cliëntondersteuning te komen. Met die cliëntondersteuning kunnen mensen beter hun zorg regelen. Ook komt er een antwoord aan de Kamer over de wachtlijsten voor moeilijk-plaatsbaren in de Wet langdurige zorg.

Vervoer

Naar aanleiding van de publiciteit over ontoegankelijke bussen meldde de staatssecretaris dat er een overleg komt met de VNG en de vervoerders. Ieder(in)-directeur Illya Soffer, riep bij het tv-programma EenVandaag nog op dat toegankelijke bussen even normaal moeten zijn als ‘schone bussen.

Onderwijs – mbo

In het debat met minister Bussemaker (Onderwijs) werd uitvoerig gesproken over mbo-studenten met een beperking. De minister beloofde meer aandacht voor de rechtspositie van studenten, betere voorwaarden en ondersteuning bij stages.

Ga naar Doelen voor verdere informatie over deze punten
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over