Op 31 mei organiseerden Ieder(in), het LPGGz en de NPCF een startbijeenkomst over Positieve gezondheid. Deze bijeenkomst werd bezocht door ruim zestig ervaringsdeskundigen en professionals. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal stond, was of het concept van Positieve gezondheid bruikbaar is om sociaal-maatschappelijke participatie en zelfregie van patiënten en cliënten te stimuleren.

De bijeenkomst vond plaats in het Buurtcentrum Zuid in Nieuwegein. Na een opening door Illya Soffer, directeur van Ieder(in), volgde een presentatie van Machteld Huber, de bedenker van Positieve gezondheid. Tijdens de workshops verkenden de aanwezigen de mogelijkheden om het concept positieve gezondheid te gebruiken voor gezamenlijke activiteiten in de toekomst. Dit binnen de thema’s wonen, werken en leren.

Positieve gezondheid?

Volgens Huber is gezondheid het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het concept Positieve gezondheid is een verdere uitwerking van deze nieuwe definitie. Hierbij wordt uitgegaan van zes pijlers van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en van dagelijks functioneren. Tijdens de startbijeenkomst vroeg Huber de aanwezigen de pijlers voor positieve gezondheid in te vullen. Dit ‘spinnenweb‚ kun je invullen door per dimensie een cijfer van 1 t/m 10 te geven. Zo wordt duidelijk bij welke pijlers van het leven nog dingen kunnen verbeteren.

Conclusies en hoe nu verder?

Tijdens de workshop werd duidelijk dat Positieve gezondheid mensen kan helpen om een stevige positie in te nemen. Dit is goed te gebruiken voor activiteiten van Ieder(in), het LPGGz en de NPCF. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het cliënten- en patiëntenperspectief en het VN-verdrag. Als mensen echt de rechten uit het VN-verdrag kunnen genieten, dan zijn er ook goede voorwaarden voor een gezond (positief gezond) bestaan. De komende weken wordt het gesprek over het inzetten van het concept bij activiteiten vanuit de koepelorganisaties voortgezet.

Meer informatie

Bekijk hier de video met meer informatie over Positieve gezondheid.

Deel dit bericht

Meer nieuws over