Zaterdag 3 november nodigt René Peeters, kwartiermaker van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd*, ouders uit om met hem in gesprek te gaan bij Ieder(in). Hiermee wil hij inzicht krijgen in wat er in de praktijk niet goed gaat op het gebied van de aansluiting tussen Onderwijs, Zorg en Jeugdhulp. Dit gebruikt hij als input voor het Plan van Aanpak om deze aansluiting te verbeteren.

Het lukt ouders vaak niet om zorg en begeleiding voor hun kind tijdens onderwijstijd te regelen. De aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd moet beter, zodat sneller kan worden ingespeeld op de behoeften van kinderen met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen. Zodat ook zij het maximale uit het onderwijs halen. De wetgeving hiervoor is momenteel te versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties.

Meepraten?

Herkent u dit als ouder? En wilt u meepraten? Dan bent u van harte welkom op zaterdag 3 november van 10.30-12.00 uur. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Aanmelden is verplicht en dat kan door een mail te sturen naar g.boezaard@iederin.nl.

Achtergrond

René Peeters heeft als kwartiermaker de opdracht gekregen van de Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg om een plan van aanpak te maken voor verbetering van de verbinding tussen de domeinen passend onderwijs-Jeugdwet-Wlz-Zvw-Wmo. Hiervoor haalt hij eerst informatie op bij iedereen in het werkveld onderwijs-jeugd-zorg. Vanzelfsprekend ook bij ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte.
Eind november verschijnt een rapport met aanbevelingen over betere aansluiting tussen zorg en onderwijs. Daarna volgt het plan van aanpak waar alle partijen in de coalitie mee aan het werk gaan.

*De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat uit ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, Nederlands Jeugd Instituut, MIND en Ieder(In).

Deel dit bericht