Ieder(in) nodigt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte uit om op 8 november door te praten over de ontwikkeling van inclusief onderwijs.

We willen de aandachtspunten die ouders tot nu toe aan ons hebben meegegeven samen verder uitdiepen en waar nodig aanvullen.
Ook inventariseren we waar ouders de nadruk op zouden willen leggen in de gesprekken die Ieder(in) voert met politici, bij landelijke programma’s en aan beleidstafels over de ontwikkeling van inclusief onderwijs.

In gesprek

Ieder(in) spreekt al langer met ouders van kinderen of jongeren met een beperking of een chronische ziekte, over de ontwikkeling van inclusief onderwijs.
Wat hebben kinderen en jongeren in het onderwijs nodig om optimaal tot hun recht te komen, zodat ze nu én in de toekomst mee kunnen doen in de inclusieve samenleving?
We spreken over de beelden bij inclusief onderwijs, de uitdagingen en over hoe inclusief onderwijs zich verhoudt tot keuzevrijheid.

Graag nodigen we u uit

U kunt zich tot 1 november aanmelden voor het gesprek door te mailen naar Petra Stalman, p.stalman@iederin.nl. Het gesprek vindt plaats van 18:00 uur tot 20:30 uur bij Ieder(in), we zorgen voor een lichte maaltijd.

Kunt u niet bij het gesprek aanwezig zijn maar wilt u wel uw mening geven? Dan kunt u ook een mail sturen naar p.stalman@iederin.nl.

Deel dit bericht