Ieder(in), KansPlus en LSR doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Onderdeel van dit onderzoek zijn een aantal focusgesprekken. Hiervoor zoeken wij deelnemers.

Voor dit onderzoek hebben we inmiddels 50 ouders en cliënten geïnterviewd. De resultaten van de interviews willen we tijdens focusbijeenkomsten aan andere ervaringsdeskundigen presenteren en verder bespreken. Praat u mee?

Wie zoeken wij?

Wij zoeken ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd of die zijn gestart met (nieuwe) dagbesteding.

Wat willen we weten?

We zijn benieuwd of u de resultaten van de interviews herkent en welke verbetermogelijkheden u ziet. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in uw ervaring en hebben daarbij vragen als:

  • Wat was de aanleiding voor de verandering van de dagbesteding?
  • Hoe is de keuze voor de nieuwe dagbesteding tot stand gekomen?
  • Wat liep goed bij het keuzeproces en welke belemmeringen bent u tegengekomen?
  • Hoe is de informatievoorziening en eventuele ondersteuning geweest?
  • Wat vindt u van de huidige dagbesteding?

Waar en wanneer?

Wij organiseren twee focusgesprekken in het midden van het land.

Donderdag 22 maart 2018
17:00 – 18:00u Inloop met broodjes
18:00 – 20:00u Focusgesprek
Locatie: kantoor LSR – Kanaalweg 17c – Utrecht

Dinsdag 27 maart 2018
17:00 – 18:00u Inloop met broodjes
18:00 – 20:00u Focusgesprek
Locatie: kantoor LSR – Kanaalweg 17c – Utrecht

Wat doen we met de resultaten?

Uit eerder onderzoek (2016 – 2017) is gebleken dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over de keuzemogelijkheden en de wijze waarop uiteindelijk voor dagbesteding wordt gekozen. Deze vragen willen we graag verder onderzoeken en uitdiepen. Van de resultaten komt een rapport dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast gebruiken we de resultaten voor voorlichtingsbijeenkomsten op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra (in de loop van 2018).

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich via deze link aanmelden. Reiskosten worden vergoed. Ook als u gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren.

Meer weten?

Lees hier meer over het eerdere onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017
Wie langdurige zorg zoekt raakt snel de weg kwijt

Heeft u vragen? Stuur een mail naar Emiel Dekker, e.dekker@hetlsr.nl

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘samen sterk voor kwaliteit. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van bestaan wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over